Del artiklen:

Ambu opjusterede forventningerne til regnskabsåret 2016/17 allerede efter 1. kvartal, og efter en omsætningsvækst på 15%, en forbedring af bruttomarginen på 3,2 procentpoint og en stigning i det primære driftsresultat (EBIT) på ikke mindre end 42% opjusterer man nu igen.

Ambu blev belønnet med en lodret kursstigning på næsten 13%, efter at forventningerne til den organiske vækst i halvårsregnskabet blev hævet til intervallet 12-14% (fra 9-11%), og forventningerne til EBIT-margin, frie pengestrømme og forholdet mellem nettorentebærende gæld og EBITDA alle blev opjusteret.

Ambu er nu steget 46% i år, og dermed fortsætter den fyrstelige belønning af selskabets aktionærer, som vi har set de seneste år. Korrigeret for udbyttebetalinger er en Ambu-aktie steget fra kurs 35 til 415 de seneste fem år, og aktionærerne har dermed fået et afkast på mere end 1000% af deres investering. Det gør Ambu til en af børsens største succeshistorier de seneste fem år.

Ubalance mellem aktiekurs og indtjening
Men det er værd at bemærke, at der er meget stor forskel på udviklingen i Ambus aktiekurs og udviklingen i selskabets indtjening. Mens den udbyttekorrigerede aktiekurs er steget med over 1000%, er resultat før skat ”kun” steget med 180% i samme periode. Det er også et meget imponerende resultat, men den skæve udvikling i kurs og indtjening har gjort Ambu til en af børsens suverænt dyreste aktier målt på nøgletal.

Efter den seneste kursstigning handles Ambu til en forventet Price/Earning (P/E) på 78 og en EV/EBIT på 51. De to nøgletal er henholdsvis 3,4 og 2,6 gange højere end branchemedianen, og afspejler ekstremt høje forventninger til Ambus fremtidige indtjening. Men begrunder Ambus vækst den høje pris? Det mener investorerne tilsyneladende, og inden vi afviser dette synspunkt med henvisning til de isoleret set høje nøgletal, er det interessant at se, hvad det egentlig vil kræve af Ambu at leve op til markedets forventninger.

I dette fremtidsscenario forudsætter vi to ting: For det første, at Ambus aktuelle vækst ikke varer evigt, og at selskabet om fem år har samme vækst som resten af branchen. For det andet, at aktiekursen om fem år er den samme som i dag. Med disse udgangspunkter skal Ambu øge sit primære driftsresultat med ca. 24% p.a. de kommende fem år for at begrunde den aktuelle aktiekurs.

Se tabellerne her

Markedets vækstkrav kan opfyldes
Kravet lyder voldsomt, men en sammenligning af forventningerne til dette regnskabsår og Ambus historiske EBIT viser, at selskabet faktisk har leveret en vækst på næsten 23% p.a. de seneste fem år. I det lys er et vækstkrav på 24% ikke ekstremt.

Nu kan man ikke bare fremskrive fortidens succes, men netop for Ambus vedkommende kan fremtiden faktisk vise sig at blive endnu bedre. Dels har selskabet gennem målrettede opkøb de seneste år nået en størrelse, hvor man begynder at opnå stordriftsfordele, som man ikke havde tidligere. Dels har man målrettet ekspanderet på profitable markeder. Og dels har Ambu med sit fokus på engangsprodukter til sundhedssektoren måske også været heldig og har ramt et guldæg.

Ambus vækst er ingen overraskelse, men styrken i den har overrasket både os og markedet, som reagerede med en kraftig kursstigning i forbindelse med halvårsregnskabet. På kort sigt forventer vi et kursfald i Ambu, når der tages gevinst hjem efter den voldsomme kursstigning. Men på 6 måneders sigt anser vi aktien for at være korrekt værdiansat. Vi fastholder en Neutral anbefaling på Ambu og hæver kursmålet fra 300-320 DKK til 400-430 DKK på 6-måneders sigt.

Bruno Japp

Se tabellerne her 

Se hele udgivelsen her 

 

Del artiklen: