Genmabs afrapporterede regnskab for 1.kvartal 2017 ser meget stærkt ud og samtidig er cash flowet forbedret ganske voldsomt. Nye fase III data for Darzalex kan forventes på stor cancer-konference i starten af juni.

Genmab er kommet ud af 1.kvartal 2017 med en kraftig stigning i EBIT-driftsresultatet på 182% til 46 mio. DKK samt et overskud efter skat på 16 mio. DKK mod et underskud i 1.kvartal 2016 på -12 mio. DKK.

Kraftig stigning i cash flowet
Genmabs overordnede omsætning er steget med 47% til 251 mio. DKK. Fremgangen bæres alene af en kraftig vækst i royalty-indtægterne fra partneren Janssens globale salg af CD38-antistoffet Darzalex til behandling af Multiple Myeloma (knoglemarvs-cancer).

Det globale Darzalex-salg er i 1.kvartal 2017 steget med 166% til nu knap 1,8 mia. DKK, hvilket betyder, at Genmabs royalties er steget fra 83 mio. DKK i 1.kvt 2016 til 211 mio. DKK i 1.kvartal 2017. Genmab modtager royalties på 12% af det globale Darzalex-salg. stigende til op mod 20% i takt med at salget eskalerer.

Til gengæld er Genmabs royalties fra Novartis’ salg af CD20-antistoffet Arzerra i CLL (Kronisk Lymfatisk Leukæmi) fortsat skuffende, men som forventet svagt. Det globale salg for Arzerra er faldet med ca. 18% til 70 mio. DKK, hvilket betyder, at Genmabs royalties er gået fra 17 mio. DKK til nu 14 mio. DKK. Genmab modtager royalties på 20% af det globale Arzerra-salg.

De samlede driftsudgifter hos Genmab er steget med 33% til 205 mio. DKK, hvoraf langt hovedparten drives af stigende aktiviteter i pipelinen. Forsknings- og udviklingsomkostningerne er således steget med 34% til 170 mio. DKK.

Cash flowet fra driften tegner et meget positivt billede for styrker af de indtægter som Genmab i dag har i forhold til tidligere år. Cash flowet fra driften er steget fra et lille minus på 9 mio. DKK sidste år til et dundrende overskud på 752 mio. DKK i 1.kvartal 2017. Det betyder også, at Genmabs samlede kapitalberedskab over det seneste års tid er blevet styrket med ca. 1,25 mia. DKK til nu 4,75 mia. DKK.

Stor milepæl for EU-godkendelse
I 2017 forventer Genmab at iværksatte kliniske fase

I studier med flere egne udviklingsprogrammer, herunder HexaBody-DR5/DR5 (optimeret antistof) og DuoBody-CD3xCD20 (bispecifikt antistof).

Desuden ventes fremdrift i de to egne programmer, som pt. befinder sig i den tidlige kliniske fase. Det drejer sig om antistof-konjugaterne tisotumab vedotin (HuMax-TF-ADC) og HuMax-AXL-ADC, hvorfra der fra førstnævnte ventes yderligere kliniske fase I/II data, mens der for HuMax-AXL-ADC ventes iværksat et fase I/II studie.

De seneste 5 måneder har desuden budt på en række nyheder fra den kommercielle del af pipelinen. I december 2016 meddelte Genmab og Novartis, at Arzerra er blevet godkendt som 2nd line behandling i Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL) i Europa. Arzerra må anvendes i patienter med relapsed CLL i kombination med kemoterapierne fludarabine og cyclophosphamide. Fase III studiet viste en reduktion i sygdomsprogression på 33% (HR=0,67, p=0,0032) og en median PFS på 28,9 måneder vs. 18,8 for kemoterapi alene.

I januar 2017 indsendte Janssen en Darzalex-registreringsansøgning for 2nd line behandlingen af Multiple Myeloma til de japanske myndigheder. Desuden meddeltes det, at Darzalex vil blive testet i fase Ib/II kombinationsstudier med Bristol-Myers Squibbs immun-checkpoint PD1-hæmmer OPDIVO (nivolumab) i en række solide kræftformer, såsom lunge (NSCLC), Head & Neck, Pancreatic, Breast og Colon cancer.

I slutningen af februar 2017 modtog Genmab og Janssen en positiv anbefaling fra de europæiske sundhedsmyndigheders ekspertudvalg CHMP for Darzalex i kombination med Velcade eller Revlimid, i behandlingen af relapsed eller refractory Multiple Myeloma. Siden fulgte en officiel europæisk godkendelse i slutningen af april måned. I forbindelse med det første europæiske salg vil Genmab modtage en milepælsbetaling på 48 mio. USD (ca. 330 mio. DKK) fra Janssen. Godkendelsen er baseret på to fase III studier (CASTOR og POLLUX), hvor Darzalex i kombination med standard behandling vs. standard behandling alene, viste højsignifikant effekt på progresions-fri-overlevelse (PFS) og en risiko-reduktion i størrelsesordenen ca. 62%.

Herudover er en række nye fase III studier for Darzalex blevet annonceret over seneste uger. Janssen og Genmab vil blandt andet starte et nyt studie (APOLLO) med Darzalex i 3rd line behandlingen af Multiple Myeloma, hvor Darzalex ligeledes vil blive givet i kombination med standard behandling vs. standard behandling alene. Forsøget ventes at starte her i 2.kvartal og vil optage ca. 354 patienter.

Desuden har man i maj 2017 offentliggjort iværksættelsen af tre stk. fase III studier, heriblandt et studie der tester en subkutan version af Darzalex op imod den nuværende intravenøse udgave af Darzalex.

Herudover vil Janssen også fase III teste den intravenøse udgave af Darzalex i to andre beslægtede typer af Multiple Myeloma, hhv. smoldering MM (langsomt voksende eller sovende knoglemarvskræft) og amyloidose som er en inflammatorisk/ autoimmun sygdom som også ses i en undergruppe af knoglemarvskræft-patienter.

En sjælden negativ nyhed fra den kliniske udvikling af Darzalex blev desuden meddelt markedet i slutningen af marts 2017. En dataanalyse i to stk. eksperimenterende fase II studier (CARINA og LYM2001 studierne) i relapserende Non-Hodgkins Lymfom af typerne Follicular lymphoma (FL) og Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) viste ikke tilstrækkeligt høje responsrater til at berettige videre udvikling.

På forhånd havde man opsat et minimums-kriterie for tumor-respons på 50% i FL og på 30% i DLBCL. På baggrund af disse skuffende resultater vil Genmab og Janssen ikke iværksætte yderligere patient-rekruttering i disse indikationer.

Darzalex-guidance er for konservativ
Genmabs guidance for 2017 indikerer, at man forventer et globalt Darzalex-salg på 1,1-1,3 mia. USD (ca. 7,5-8,7 mia. DKK), hvorved ledelsen forventer Darzalex-royalties i størrelsesordenen 1 mia. DKK.

Se tabellerne her 

Drevet af store milepælsbetalinger på 0,8 mia. DKK har Genmab forventninger om en samlet omsætning på 1,95-2,15 mia. DKK. Driftsudgifterne ventes at stige til 1,0-1,1 mia. DKK, hvorved der ventes et positivt EBIT-resultat på 0,9-1,1 mia. DKK. Selskabet har desuden guidet for et kapitalberedskab på minimum 4,5 mia. DKK ved udgangen af 2017.

Vi forventer at Genmab på årets ASCO-cancerkonference i begyndelsen af juni vil præsentere en række opsigtsvækkende nye kliniske data for Darzalex. Blandt andet ser vi mulighed for, at nye fase III data i 1st line og 2nd line Multiple Myeloma præsenteres.
Særligt vil 1st line data være interessante for markedet, da en senere godkendelse her baseret på stærke data betyder, at Darzalex vil være etableret som standard behandling i alle nyopdagede tilfælde af Multiple Myeloma. Dette vil selvsagt kunne øge salget af Darzalex ganske betragteligt. Baseret på de hidtidige data set i Multiple Myeloma, ser vi det som stort set 100% sikkert, at data på ASCO vil være overvældende positive.

Vi har tidligere estimeret et globalt Darzalex-salg på ca. 1,5 mia. USD i 2017, og dermed betydeligt højere end Genmab egen guidance på 1,1-1,3 mia. USD. Vi vurderer fortsat at salget vil ende omkring 1,5 mia. USD og dermed generere royalties til Genmab i størrelsesordenen 1,2-1,3 mia. DKK. Vi forventer på den baggrund et overskud efter skat i Genmab på ca. 1,25 mia. DKK i år.
Genmab-aktien handles pt. til kurs 1340 DKK, hvilket modsvarer en selskabsværdi på ca. 81 mia. DKK. Dette betyder, at aktien handles til en estimeret 2017 P/E på ca. 65. Dette vurderer vi på ingen måde er skræmmende taget vækstperspektiver for Darzalex over de kommende år i betragtning.

Vi fastholder derfor en klar købsanbefaling på Genmab-aktien og hæver vores 12-måneders kursmål til 2200 DKK per aktie.

Peter Aabo

Se hele udgivelsen her 

DEL