RSI’en presset helt i top

Det nordiske Healthcare indeks har haft et par ganske forrygende uger og er steget med 6,4% til kurs 2656,22. Det akkumulerede afkast for 2017 er nu på 16,1%.

Markedets reaktion på Novo Nordisks 1.kvartal var særdeles positiv, hvilket betød at markedet steg næsten 2% på selve dagen (onsdag d. 3.maj). Novo Nordisk har over nogle kvartaler fungeret som en hæmsko på investor-tilliden til det nordiske Healthcare indeks, men meget tyder på at det har ændret sig nu. Den tekniske situation for det nordiske Healthcare indeks er fortsat gunstig, om end der nu er klare tegn på begyndende udmatning. De korte glidende gennemsnit MA5 (2606) og MA 10 (2555) er selvsagt stigende, og det samme gør sig gældende for MA20 (2509) og MA50 (2426). Samtidig er...