2016 blev kursmæssigt et særdeles vanskeligt år for store dele af den danske Healthcare-sektor illustreret ved et samlet fald i Copenhagen Lifescience indekset på -23,1%. En vigtig del årsagen skal dog findes i, at Novo Nordisk vægter særdeles tungt i dette indeks, og Novo Nordisks negative kursudvikling over året på -36,3% fik derfor store konsekvenser for sektoren som helhed.

Den danske Healthcare sektor bestod ved indgangen til 2016 af 19 selskaber fordelt på 11 selskaber inden for Medicinal & Medtech og 8 selskaber inden for Biotek & Diagnostik. Det rene gennemsnitlige afkast for selskaberne var på -5,7% og dermed er det negative afkast altså betydeligt mindre dramatisk end afkastet i det selskabsværdi-vægtede Copenhagen Lifescience indeks.

Medicinal & Medtech...