Del artiklen:

2016 blev kursmæssigt et særdeles vanskeligt år for store dele af den danske Healthcare-sektor illustreret ved et samlet fald i Copenhagen Lifescience indekset på -23,1%. En vigtig del årsagen skal dog findes i, at Novo Nordisk vægter særdeles tungt i dette indeks, og Novo Nordisks negative kursudvikling over året på -36,3% fik derfor store konsekvenser for sektoren som helhed.

Den danske Healthcare sektor bestod ved indgangen til 2016 af 19 selskaber fordelt på 11 selskaber inden for Medicinal & Medtech og 8 selskaber inden for Biotek & Diagnostik. Det rene gennemsnitlige afkast for selskaberne var på -5,7% og dermed er det negative afkast altså betydeligt mindre dramatisk end afkastet i det selskabsværdi-vægtede Copenhagen Lifescience indeks.

Medicinal & Medtech aktierne faldt i gennemsnit med -11,3% i 2016, mens Biotek & Diagnostik aktierne faldt med -1,6%.

Årets vinder blev Exiqon med en kursstigning på 48%. Selskabet blev i foråret 2016 opkøbt af hollandske Qiagen for en pris på 18 DKK per aktie. I sommers blev Exiqon så afnoteret fra OMX Copenhagen og handledes her til kurs 17,80 DKK. Blandt årets øvrige vindere finder vi Ambu med en kursfremgang på 35%, efterfulgt af Genmab med en stigning på 27% og Lundbeck med et plus på 22%. For disse tre selskaber er fællestrækket, at man har leveret en stærk vækstfremgang i produktsalget og at dette salg har forplantet sig til en betydelig fremgang på bundlinjen, som følge af en striks styring af driftsudgifterne.

Blandt de tre største kursmæssige tabere i 2016 finder vi BioPorto (-56%), Veloxis Pharmaceuticals (-38%) og Novo Nordisk (-36%).

For BioPortos vedkommende skyldes tilbagegangen, at selskabet i foråret 2016 fik afvist en godkendelse af hovedproduktet nyreskade-biomarkøren The NGAL Test. Dette var stærkt skuffende for Bio-Porto, da hovedparten af salgsvæksten i 2016 var bundet op på godkendelse af dette produkt i USA. For Veloxis Pharmaceuticals så er forklaringen uden tvivl, at man ikke i 2016 har formået at opnå fuld amerikansk godkendelse af transplantations-medicinen Envarsus, hvilket har skuffet markedet, da den forudsete drastiske stigning i produktsalget i 2.halvår 2016 derfor er udeblevet. For Novo Nordisk skyldes kursfaldet, at man i sommeren 2016 måtte erkende at de seneste års mere eller mindre frie prissætning af diabetes-medicin i USA ikke vil fortsætte i 2017. I stedet ventes prisfald i 2017 på ca. 5% og hvad værre er, så er der også udsigt til tilsvarende prispres i årene derefter samt øget konkurrence fra andre selskaber. Dette har markedet straffen Novo Nordisk aktien benhårdt for i 2.halvår 2016.

Tre mulige kursvindere i 2017
Som udgangspunkt forventer vi en noget mere positiv stemning i Lifescience-sektoren i 2017. Igen i år udpeger vi de tre aktier som vi tror, vil klare sig bedst og i prioriteret rækkefølge. Vi skal dog som altid understrege, at risikospredning som investor er livsnødvendigt i denne sektor, da mange af særligt biotek-aktierne er forbundet med relativ højt risiko, hvorfor kapital-spredning er nødvendig.

1. Genmab
Vi har valgt at satse på Genmab som årets vinderaktie i 2017. Det gør vi ud fra en forventning om at knoglemarvs-medicinen Darzalex vil fortsætte med at overraske positivt i det kommende år, dels hvad angår salget og dels hvad angår tilvejebringelse af nye kliniske data som kan udvide Darzalexs anvendelse til andre kræftformer. Darzalex er en regulær gamechanger for behandlingen af knoglemarvskræft og der er ingen tvivl om at dette antistof er ved at positionere sig som den gyldne standardbehandling. Vi forventer et Darzalex-salg i 2017 på ca. 1,5 mia. USD (ca. 10 mia. DKK) og royalties til Genmab på ca. 1,25 mia. DKK. Om nogle år ser vi fortsat et topsalg på omkring 10 mia. USD, og deraf royalties til Genmab på ca. 12 mia. DKK. Desuden har vi forventning om at tidlige kliniske studier også inden for blandt andet lymfekræft vil resultere i positive resultater, da meget tyder på at Darzalex udover en positiv effekt på kræftceller også har en bred stimulerende effekt på immunforsvaret.

2. Zealand Pharma
Zealand Pharma har for nylig fået diabetes type 2 kombinationsbehandlingen Soliqua godkendt i USA, og i løbet af de kommende dage vil en godkendelse også falde i Europa. Vi vurderer, at salget af Soliqua over det kommende års tid vil kunne overraske markedet positivt, da den globale partner Sanofi, sandsynligvis vil sætte alle sejl til for at sælge medikamentet. Dette skyldes, at Sanofis

storsælgende basalinsulin Lantus er løbet af patent og man har et samlet salg på ca. 5 mia. dollars at forsvare. Dette bør resultere i royalties til Zealand Pharma på omkring 100 mio. DKK i 2017. Hertil kommer royalties fra salget af GLP1-medicinen Lyxumia, som ligeledes er ved at blive lanceret i USA. Den helt store årsag til vores positive syn på aktien er dog, at Zealand Pharma i 1.halvår 2017 står foran afrapportering af data fra hele 3 stk. fase II programmer, hvor vi forventer positive data fra alle tre. Særligt er vi positive på GLP2-midlet ZP-1848, som udvikles som en behandling mod den debiliterende sygdom korttarmsyndrom. Et konkurrerende GLP2-middel (Gattex) er på markedet, salget stiger med raketfart og sælger nu for næsten 2 mia. DKK årligt. Prækliniske data indikerer, at ZP1848 virker mere effektivt end Gattex.

3. Novo Nordisk
Som den sidste vinderaktie i 2017 vælger vi Novo Nordisk. Vi vurderer, at aktien vil få et stærkt comeback i år, drevet af alt for store kurssmæk i 2016 i forhold til de langsigtede vækstudsigter. Aktien handles netop nu til ca. 15 gange vores forventede indtjening i 2017, hvorved Novo Nordisk værdiansættes til niveauer tilbage fra 2009, hvor finanskrisen toppede og de generelle aktiemarkeder bundede ud. Vi vurderer, at kursfremgangen vil blive drevet af en godkendelse i 2.halvår af en-gang-ugentlig GLP1-medicinen Semaglutide, samt en fortsat vækst for basal-insulinen Tresiba, som kliniske studier har påvist, rummer betydelige fordele over de konkurrerende basal-insuliner. Så trods pres på det amerikanske marked tror vi, at Novo Nordisk vil kunne udvise fornuftige, men encifrede-vækstrater også i de kommende år.
Tre mulige kurstabere i 2017
Blandt de mulige ringest performende aktier i 2017 har vi udpeget ALK-Abelló, Onxeo og Veloxis Pharmaceuticals.

ALK-Abelló står foran investeringer i USA i forbindelse med at man har fået de kommercielle rettigheder retur fra Merck til porteføljen af immunmodulerende allergi-tabletter. Desuden forventer vi, at konkurrencen i Europa fra franske Stallergenes vil intensiveres ovenpå et lukrativt 2016, hvor Stallergenes havde store strukturelle problemer. Dette begrænser upside i 2017 for ALK-Abelló aktien.

For Onxeo ser vi stor risiko for at fase III studiet i leverkræft med Livatag vil fejle. Data ventes i 2017 og risikoen for kursfald er derfor betydelig.

For Veloxis’s vedkommende er vi skuffede over salgsudviklingen for Envarsus, og vi ser det ikke som realistisk, at selskabet vil kunne nå sit mål om cash flow balance i 2017. Dermed kan en ny kapitalrejsning vise sig nødvendig, hvilket kan presse aktiekursen.

Peter Aabo

Del artiklen: