Del artiklen:

Det svenske diagnostiske selskab Biovica blev grundlagt i 2009 og opererer inden for udvikling og kommercialisering af biomarkørtests til anvendelse i cancer-sygdomme. I marts 2017 gik Biovica på børsen via en kraftigt overtegnet IPO-emission. 

Biovica udvikler og kommercialiserer blodprøve-baserede diagnostiske tests inden for cancer. Formå-let er dels at forbedre selve overvågningen af den kræftmedicinske effekt og dels at forudsige, hvilken effekt medicinen har på den enkelte patient.

Biovica primære pipeline-aktiv udvikles inden for brystkræft, en af de mest udbredte cancere i verden med ca. 0,6 mio. nye tilfælde hvert år i EU og USA tilsammen.

Stærkt rationale for DiviTum
Biovicas teknologiske platform, DiviTum, er baseret på 30 års forskning ved Uppsala Universtitet i Sverige. DiviTum er en simpel ikke-invasiv blodprøvetest rettet mod vurdering af den medicinske behandlingseffekt i patienter med metastatisk brystkræft. DiviTum måler cellevæksthastigheden hos patienter med cancer. Det gøres ved at registrere aktiviteten af vækst-enzymet thymidinkinase (TKA) og kan dermd anvendes som en

blodprøve til at diagnosticere den tidlige effekt af behandlingen af lægemiddelklassen CDK4/6 hæmmere, som blandt andet anvendes i brystkræftpatienter gennem lægemidlet Ibrance. Ibrance sælges af medicinalgiganten Pfizer og lægemidlet blev godkendt af FDA i februar 2015. Siden er salget eksploderer og Ibrance omsætter nu for mere end 2 mia. USD årligt. Ibrance er dog et meget dyrt lægemiddel og koster årligt 120.000 USD (ca. 1,1 mio. SEK) per patient i USA og ca. 45.000 USD (ca. 0,4 mio. SEK) i Sverige.
DiviTum rummet betydelige behandlingsfordele sammenlignet med eksisterende test. Allerede efter 2-4 ugers behandling med en given medicin, kan DiviTum give et svar på om den medicinske behandling har den ønskede effekt om at bremse cancer-cellernes vækst. Dette skal ses i forhold til, at det typisk først er muligt at foretage en diagnostisk test for behandlingseffekt efter 2-4 måneder. Biovica præsenterede disse data på en stor brystcancer-konference i USA i december 2016. I marts måned 2017 fremlagde Biovica desuden nye kliniske data for DiviTum, på en oral præsentation på American Association for Cancer Research (AACR). De fremlagte data omfatter de første 20 patienter fra et igangværende studie foretaget på Dana Farber Cancer Institute, og man så her en korrelation mellem effekten af Ibrance og forandringer i TKA. Dermed har DiviTum bekræftet potentialet til på et tidligt stadie at forudsige om Ibrance vil have effekt i patienterne.  I alt er DiviTums effekt nu dokumentet i mere end 2000 patienter fordelt på 13 kliniske studier. Der ventes desuden resultater fra registreringsstudier i løbet af 2018 og 2019. Falder disse studier også positivt ud, skønnet Biovica, at DiviTum vil kunne opnå markedsgodkendelse allerede i løbet af 2019. Det vurderes af selskabet selv, at markedspotentialet for DiviTum er på ca. 6 mia. SEK årligt alene for brystcancer-indikationen. Herudover skønnes DiviTum også at kunne anvendes som en effekt-test i andre kræftsygdomme, men her Biovica endnu ikke kommet så langt i udviklingsfasen.  Biovicas udvikling af DiviTum finansieres dels af selskabet selv og dels har man modtaget forskningsstøtte under blandt andet EU-udviklingsprogrammet Horizon 2020. Biovica blev børsnoteret på Nasdaq First North Sweden med første handelsdag d. 29. marts 2017. Selskabets IPO-udbud bestod af 4,8 mio. nye aktier med en tegningskurs på 12,50 SEK, hvilket indbragte selskabet et brutto-provenu på 60 mio. SEK, og et netto-provenu på ca. 54 mio. SEK efter IPO-omkostninger. Aktierne er solgt til ca. 1000 investorer i Sverige og Danmark. IPO’en var kraftigt overtegnet med hele 370%, hvilket vil sige, at man kunne have solgt aktier for 220 mio. SEK. Det samlede antal aktier i Biovica er med IPO-emissionen øget med 27% til nu ca. 17,6 mio. aktier udestående.
Marketcap på blot 200 mio. SEK er for lav
Vores vurdering af DiviTum er, at de hidtidige fremlagte resultater er særdeles lovende. Dog mangler data fra de endelige registreringsstudier, som først fremlægges i 2018 og 2019. Selve konceptet med at blodprøve-teste for effekten af dyr behandlingsmedicin, mener vi er i hastig vækst særligt grundet det amerikanske marked, hvor medicin prissættes langt dyrere end på øvrige markeder. En test der på et meget tidligt stadie kan vurdere effekten af Ibrance og evt. andre typer kræftmedicin, giver derfor god mening. Således kan den dyre Ibrance behandling stoppes efter ganske få uger, såfremt DiviTum-testen viser, at den pågældende patient ikke vil have effekt af behandlingen. Dermed spares patienter for unødig behandling med virkningsløs medicin, og sundhedsvæsnet spares for store spildte økonomiske udgifter. Vi skønner, at op imod 0,5 mio. brystkræft-patienter kan være i målgruppen for DiviTum-testen og hvis vi antager en testpris på 1000 USD per patient, rammer vi et årligt salgspotentiale på 0,5 mia. USD, eller ca. 4,5 mia. SEK. Biovica fremlagde i forbindelse med IPO’en regnskab for de første 6 måneder af 2016/2017, som dækker perioden 1.maj til 31.oktober. Underskuddet efter skat er i forhold til 1.halvår 2015/2016 øget fra -1,4 mio. SEK til nu -4,9 mio. SEK., hvilket skyldes øgede R&D og administrationsudgifter, samt en faldende omsætningsside.   I juni 2016 gennemførtes en emission, som rejste et provenu på 30 mio. SEK., hvilket har betydet, at det samlede cash flow for 1.halvår 2016/2017 viste et plus på 21,6 mio. SEK. Ved udgangen af oktober 2016 havde Biovica et kapitalberedskab på 22,5 mio. SEK.  Vi vurderer at Biovica med IPO’en i marts samt eksisterende likvide midler netop nu står med et kapitalberedskab på ca. 70 mio. SEK her medio april 2017, hvilket bør kunne række frem til medio 2019, dvs. ca. 9 kvartaler. Ved den nuværende kurs 11 SEK, handles selskabet dermed til en markedsværdi på ca. 200 mio. SEK, svarende til ca. 3 gange cash og en pipelineværdi på 130 mio. SEK. Denne markedsvurdering synes ganske konservativ og med tanke på den kraftig overtegnede IPO og de stærke data hidtil fremlagt med DiviTum.  Vi indleder dækning af Biovica med en klar købsanbefaling og et 12-måneders kursmål på 30 SEK.
Peter Aabo

 

 

 

 

Læs hele udgivelsen her 

 

 

Del artiklen: