Porteføljen ramt af bredt funderede kursfald

Modelportefølje-performance de seneste uger
Modelporteføljen har været under massivt pres de seneste tre uger og er faldet med 6,8%. Dermed har porteføljen performet væsentligt dårligere end de to peers, hhv. Nordic Healthcare Indekset og Nordic Large Cap 40 indekset, som er faldet med 0,8% og 1,4%.

Det største kursfald i porteføljen har ramt Cantargia, som er faldet med 16%. Selskabet har rejst kapital i markedet to gange over de seneste 6 må-neder, hvilket næsten har fordoblet aktiekapitalen. Dette har selvsagt presset kursen. Seneste emission er foretaget i februar i kurs 6,50 SEK, og aktien handles nu 16% under emissionskursen. Vores vurdering er fortsat at aktien er klart undervurderet, og at kursen kan stige meget...