Investeringscasen i Nordic Nanovector ser fortsat meget solid ud efter at man over de seneste måneder har fremlagt en række flotte prækliniske og kliniske resultater. Desuden har selskabet gennem en rettet emission rejst ca. 0,5 mia. NOK, hvilket gør at man nu står stærkt rustet til yderligere fremgang i de kommende år.

Nordic Nanovector fokuserer på udvikling af dets klart vigtigste pipeline-aktiv Betalutin indenfor lymfekræft-typen Non-Hodgkins Lymfom (NHL). Man har her særligt fokuseret på Follikulært Lymfom (FL) og Diffust Stor B-Cellet Lymfom (DLBCL). FL er typisk langsomt voksende og nemmere at behandle, mens DLBCL er hurtigere voksende, mere aggressiv og sværere at behandle.

Stærke Betalutin data fremlagt på ASH
I december 2016 fremlagde Nordic Nanovector på...