Del artiklen:

Moberg Pharma har over det seneste års tid foretaget en række kommercielle opkøb og frasalg. Meget tyder på at selskabet er ved at få held med en mere fokuseret strategi. Samtidig har man et stærkt pipeline-aktiv i MOB-015 som i stigende grad vil komme i fokus over de kommende kvartaler.

Moberg Pharma påbegyndte i slutningen af september 2016 patientrekrutteringen for to stk. fase III studier med MOB-015 i behandlingen af mild til moderat neglesvamp (onychomycosis). Studierne foretages i hhv. USA/ Canada og Europa og ventes at optage i alt 700 patienter, som over 52-uger vil blive behandlet med MOB-015. Begge studier er randomiserede og inkluderer dermed også aktive kontrolarme. Moberg Pharma forventer fortsat at studierne vil være færdigrekrutterede i løbet af 2017. Fase II resultaterne påviste en bemærkelsesværdig høj complete response rate på 54% trods, at hovedparten af neglen var inficeret med svamp. Moberg Pharma skønner, at alene det amerikanske marked vil vokse drastisk frem mod år 2020 til mere end 2 mia. dollars årligt. Heraf skønner selskabet, at MOB-015 vil kunne opnå en markedsandel på 12- 25% svarende til et årligt salg på mellem 250 og 500 mio. USD.

BUPI, det andet fase III aktiv, udvikles som en behandling mod oral mucositis i svælget og munden. Oral mucositis dækker over smerterfuld inflammation og sårdannelse hos hovedhalskræft-patienter forårsaget af kemo- eller stråleterapi. BUPI er en sugetablet baseret på det lokalt-bedøvende middel bupivacaine, som anvendes som en langtidsvirkende indsprøjtning i andre sygdomsindikationer. Fase II data har her påvist en samlet reduktion i smerterne på 31%, som resulterede i en højsignifikant p-værdi på 0,0032. På den baggrund har man taget beslutning om at tage BUPI videre i fase III.

Moberg Pharma har indgået en aftale med Cadila Pharmaceuticals, som vil stå for gennemførelsen af et BUPI fase III studie i Indien, og herudover vil Moberg Pharma selv, med forskningsstøtte fra Eurostars, foretage et europæisk fase III studie. Det er fortsat forventningen, at det indiske studie vil blive iværksat i løbet af de kommende måneder, når godkendelsen til forsøgsopstart er indhentet. Derimod tilbagestår fortsat et større arbejde før det europæiske studie kan startes, herunder mødeafholdelse med myndighederne og mulige udviklingspartnere.

Stærke kommercielle opkøb
I april 2016 frasolgte Moberg Pharma de tre produkter JointFlex, Fargon og Vanquish for en samlet pris på 10,4 mio. USD (ca. 85 mio. SEK). Frasalget er sket, da disse tre produkter ligger uden for selskabet kerneforretning.

Siden hen afsluttede Moberg Pharma i sommeren 2016 opkøbet af tre amerikanske OTC Brands. Det drejer sig om New Skin, Fiber Choice og PediaCare. New Skin er en flydende bandage, som anvendes til at slå bakterier og infektioner ned. Det er det førende brand inden for sin kategori i USA. Derfor ventes også særligt New Skin at styrke Moberg Pharmas dermatologiske profil. Fiber Choice er et helseprodukt målrettet fordøjeles-kanalen, mens PediaCare er en medicin-serie målrettet børn som indeholder blandt andet smertestillende midler og medicin mod forkølelse. Produkterne vil blive solgt gennem de store supermarkedskæder samt apoteker i USA, herunder fx Walmart, Target og Walgreens. De tre produkter solgte tilsammen for 24,4 mio. USD (ca. 200 mio. SEK) på årsbasis, da Moberg Pharma foretog opkøbet.

I november 2016 valgte så Moberg Pharma så af frasælge det ene af disse tre produkter. For 5 mio. USD (ca. 45 mio. SEK) plus værdien af lagerbeholdningen blev PediaCare frasolgt til Strides Pharma. Frasalget skete for at Moberg Pharma kan fokusere på sine kernekompetencer inden for hudsygdomme. Moberg Pharma overvejede på dette tidspunkt fortsat at foretage yderligere opkøb af produkter eller selskaber

I december 2016 fulgte Moberg Pharma så op på denne strategi-udmelding, da man annoncerede opkøbet af det kommercialiserede hudsygdoms-lægemiddel i USA, DermoPlast. Præparatet er en spray med en bedøvende virkning og som i dag anvendes på dels huden i forbindelse med almindelige skader og desuden på hospitaler som behandling af vaginale smerter hos kvinder efter fx fødsler. DermoPlast omsætter årligt for ca. 12 mio. USD (ca. 110 mio. SEK) og med et EBITDA omkring 5,4 mio. USD (ca. 50 mio. SEK). Moberg Pharma betalte sælgeren Prestige Brands 47,6 mio. USD (ca. 430 mio. SEK) for rettighederne til DermoPlast, og det finansieredes gennem udstedelse af 2,84 mio. nye aktier (rettet privat emission) til kurs 52 SEK modsvarende et provenu på 148 mio. SEK. Herudover trak man yderligere 215 mio. SEK på sin lånefacilitet. Den resterende sum (ca. 67 mio. SEK) finansieredes gennem træk på de likvide midler.

I april 2017 iværksatte Moberg Pharmas partner på det japanske marked, CMIC Group, kommercialiseringen af neglesvamp medikamentet Kerasal Nail (Zanmira Nail) i Japan. CMIC vil i løbet af de kommende måneder annoncere for Kerasal Nail i mere end 8000 japanske butikker.

Lavt cash burn reducerer risiko
Moberg Pharma fremlagde d. 9. maj et 1.kvt 2017 regnskab, som viste en fremgang i omsætningen på 51% til 105 mio. SEK. Selve produktsalget er steget med 50% til 104 mio. SEK.

Fremgangen bæres primært og ikke overraskende af de nytilkøbte præparater herunder Dermoplast og New Skin. Dermoplast omsatte for 21,3 mio. SEK, mens øvrige produkter (hvor i New Skin indgår) viste en fremgang på 140% til 51 mio. SEK. Herudover var der en vækst i neglesvamp-midlet Nalox/Kerasal Nail på 2% til 33 mio. SEK. For de frasolgte produkter Jointflex, Fergon og Vanquish var salget naturligvis nul, hvilket betød en tilbagegang på 100% eller 16 mio. SEK i forhold til 1.kvartal 2016. Stort set al omsætningsfremgangen drives pt. af det amerikanske marked, hvor salget er vokset med 123% til 92 mio. SEK.

Moberg Pharmas driftsudgifter er steget med 29% til 98 mio. SEK., drevet primært af en stigning i produktion, salg og distributions-omkostningerne på 46% til 85 mio. SEK. De øvrige udgifter, herunder R&D og administrative omkostninger viser en stigning på 18% til 13 mio. SEK.

Driftsresultatet på EBIT-niveau er steget med over 1000% til nu ca. 7 mio. SEK. Efter skat er der dog blot tale om en lille forbedring og resultatet viser fortsat et minus på 3 mio. SEK mod et underskud på 6 mio. SEK i 1.kvartal 2016. Ligeledes viser cash flowet fra driften ingen nævneværdig ændring. Her er fortsat et minus på 3 mio. SEK.

Se tabeller her
Ved udgangen af marts måned havde Moberg Pharma en cash position på 74 mio. SEK, og med et nærmest neutral cash flow fra driften, mangler man ikke likviditet.

Som følge af de mange opkøb er Moberg Pharmas langsigtede gældsforpligtelser dog cirka fordoblede til nu godt 600 mio. SEK. Dette påvirker naturligvis selskabets finansielle poster negativt også fremadrettet. Gælden skal dog først tilbagebetales i 2021.

Ved det nuværende kursleje omkring 55 SEK per aktie, handles Moberg Pharma til en markedsværdi på lige under 1 mia. SEK (ca. 100 mio. USD). Det er klart at den store gældspost skal trækkes ud af en vurdering af Moberg Pharmas værdi, men selv når vi gør det så fremstår en markedsværdi på 1 mia. SEK ikke af meget.

Vi forventer først resultater fra MOB-015 fase III studierne i 1.havår 2019. MOB-015 er efter vores opfattelse kronjuvelen i Moberg Pharma.

Vi forventer dog også, at selskabet over de kommende kvartaler vil være i stand til at optimere den kommercielle pipeline og skabe synergier for særligt den amerikanske portefølje af produkter, da de tilkøbte produkter er beslægtede med den eksisterende kommercielle portefølje. Herudover ligger der en potentiel upside i Asien (fx Japan), hvor Moberg Pharma har allieret sig med en række distributør-partnere til at varetaget salget af Nalox/Kerasal Nail.

Vi vurderer fortsat at den totale omsætning for 2017 vil lande omkring 0,5 mia. SEK. Og kan man samtidig optimere driften og dermed hæve marginerne, vil det kunne føre til en betydelig fremgang i overskuddet over de kommende kvartaler.

Vi forventer, at aktien frem mod fremlæggelsen af MOB-015 data i 2019 vil kunne stige ganske pænt, da vi vurderer at risikoen i dette fase III program er relativt lav og med et højt efterfølgende salgspotentiale for MOB-015. Det lave nuværende cash burn gør samtidig risikoen for investorerne relativt moderat. Selv hvis MOB-015 fejler, vil Moberg Pharma kunne køre videre med en fornuftig rentabel kommerciel forretning.
Vi fastholder en købsanbefaling på Moberg Pharma og hæver kursmålet til 125 SEK per aktie.
Peter Aabo

Se tabeller her 

Se hele udgivelsen her