Udnyttelse af warrants forlænger Kanceras runway

Kancera er et svensk biotekselskab grundlagt tilbage i 2010 og børsnoteret på Nasdaq First North Stockholm i februar 2011. Selskabet har en række udviklingskandidater i præklinisk afprøvning. Det mest fremskredne projekt forventes at opstarte i klinisk fase I studie i år.

Kancera er primært fokuseret inden for udvikling af orale small molecule baserede lægemidler rettet mod leukæmi og solide tumorer gennem blokering af vitale tumor-overlevelsessignaler samt blokering af cancer-cellers metaboliske processer. Selskabet er rent geografisk placeret i Stockholm, Sverige og har pt. 16 ansatte. Kancera opererer som rendyrket biotekselskab, hvilket blandt andet betyder, at man ikke selv ønsker at tage lægemidlerne hele vejen til markedet, men i stadig går efter at skabe værdi og minimere risikoen for dets investorer ved at frasælge udviklingsprojekter undervejs i den kliniske udvikling.

Pt. har Kancera fire udviklingsprojekter:
• Fractalkine (KAND567) rettet mod solide tumorer samt behandling af cancer-relateret smerte
• ROR inhibitors rettet mod behandling af leukæ- mi og solide tumorer
• PFKFB3 programmet KAN0438757 rettet mod behandling af solide tumorer
• HDAC6 rettet mod Multiple Myeloma (knoglemarvskræft) og andre cancersygdomme

Opstart af fase I med KAND567
Det mest fremskredne projekt er Fractalkine-projektet (KAND567), som er rettet mod blokering af CX3CR1 receptoren, som menes at spille en vigtig rolle i styringen af immunforsvarets evne til at hindre tumorvækst og modvirke cancer-relateret smerte forårsaget af nerveskader og inflammation. Kancera udnyttede i april 2016 en option på at overtage programmet fra Acturum Life Science. Kancera betaler i alt 6 mio. egne aktier for overtagelsen. Over de seneste måneder har Kancera i prækliniske cancer-smerte modeller påvist, at KAND567 er i stand til at hindre immuncellerne i at infiltrere nervebanerne og rygmarven, hvorved beskadigelse af nervetrådene kunne undgå og cancersmerte kunne reduceres. Tilsvarende data er tidligere opnået i en model for multipel sklerose.

I første omgang er Kancera dog tilsyneladende interesseret i at udvikle KAND567 til at modvirke smerter udløst af kemoterapien vincristine, som anvendes inden for både blodkræft og solide tumorer. Prækliniske data viser, at KAND567 effektivt modvirker smerte forårsager af vincristine, hvorved højere kemoterapeutiske doser kan anvendes uden at patienterne vil opleve voldsomme smerter. Senest har Kancera fremlagt kliniske data i december 2016, der viser at mus behandlet to gange dagligt med vincristine over 5 dage, og som så efterfølgende modtog KAND567 125 mg/ kg to gange dagligt, effektivt og med statistisk signifikans i forhold til kontrolgruppen fik reduceret cancersmerter forårsaget af kemoterapien allerede fra dag 2 og frem til forsøgets afslutning ved dag 5. Samtidig var musene ikke mere følsomme over for berøringer efterfølgende, hvilket indikerer at KAND567 specifikt er i stand til at reducere nerveskader. Ingen medicin mod denne type nervesmerter er godkendt på markedet i dag.

For nyligt har Kancera valgt en såkaldt CRO (Contract Research Company) der skal varetage gennemførelse af et fase I studie med Fractalkine. De sidste forhandlinger med CRO’er er ved at være på plads og man netop meddelt markedet at man nu har ansøgt tilladelse til at starte klinisk fase I. På den baggrund er det nu realistisk, at Kancera vil kunne påbegynde studiet medio 2017 når godkendelse er i hus. 80 raske frivillige vil indgå i studiet, og disse vil blive behandlet med stigende doser af KAND567. Studiet vil blive foretaget i Holland på centre på den hollandske CRO partner QPS’ facilitet i Groningen.

Kanceras næstmest fremskredne projekt er ROR inhibitor programmet. ROR inhibitors virker gennem at omprogrammere cancer celler hvorved de

selvdestruerer. Kancera har vist effekt for dets ROR inhibitors program i in vitro test (laboratorium) i både leukæmi og i solide tumorer. Blandt andet fremlagde man i november 2016 positive resultater i Richter’s Syndrome, en vanskelig undertype af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Hovedparten af Richter’s Syndrome patienter udtrykker receptoren ROR1, hvilket formentlig er årsagen til de positive resultater set her. For nylig har Kancera udviklet ROR-inhibitoren KAN0441571 som er 5-10 gange mere potent end selskabets forrige ROR-inhibitor. Tilsyneladende er Kanceras ROR-inhibitor program dog fortsat mindst 1-2 år fra at kunne starte kliniske studier.

PFKFB3 inhibitor programmet KAN0438757 rettet sig mod behandling af solide tumorer ved at kvæle energiforsyningen af glucose til cancercellen samt ved at mindske cancercellens evne til at reparere dets DNA. Dermed gøres tumoren følsom over for anden cancerbehandling. Kancera har netop offentliggjort nye forskningsresultater for KAN0438757, som viser at medikamentet øger effekten af kemoterapi ved at angribe cancercellens DNA-evne til at genskabe sig. Kancera har blandt andet vist effekt for KAN0439857 sammen med PARP-inhibitoren Veliparib, som ellers som monoterapi har vanskeligt ved at nedbryde de cancerceller, som effektivt evner at genskabe sig selv. Kancera har fået patentbeskyttelse for KAN0439857 i både EU og USA. Det er dog fortsat vores vurdering at PFKFB3-programmet befinder sig i optimeringsfasen, og således ikke er påbegyndt i decideret præklinisk afprøvning endnu. Kliniske studier kan formentlig første omledes om ca. 2 år.

Endelig arbejder Kancera på et HDAC6 inhibitor program, rettet mod blodcancer sygdomme, herunder Multiple Myeloma (Myelomatose) og T-celle Lymfekræft. HDAC6 programmet virker gennem at mindske cancercellens evne til at flytte sig og derved understøttes immunforsvaret i dets kamp for at finde og nedkæmpe kræftcellerne. Kancera har for nylig modtaget en milepælsbetaling på 0,45 mio. SEK i dette program, som støttes af den svenske statslige udviklingsfond Vinnova. Milepælen er betalt, da Kancera har påvist, at programmet ikke kun virker gennem at blokere for HDAC6, men også ved en hidtil ukendt mekanisme kendt som TARGET2. Vi vurderer at HDAC6 programmet befinder sig minimum 2-3 år fra at kunne starte i kliniske studier, så forskningen er fortsat umoden.

Pæn upside i Kancera på 12 måneders sigt
Kancera fremlagde d. 21. februar årsregnskabet for 2016. Selskabet har ingen omsætning af betydning haft i 2016 og driftsudgifterne beløber sig til ca. 23 mio. SEK, hvilket er lidt lavere end i 2015. Efter skat viser resultatet et underskud på 22 mio. SEK mod et underskud i 2015 på 20 mio. SEK.

I maj 2016 gennemførte en fuldtegnet Rights Issue, som gennem udstedelse af ca. 25 mio. nye aktier udstedt til en tegningskurs på 2,50 SEK, udlø-ste et bruttoprovenu på ca. 62 mio. SEK. Dette betyder, at Kanceras kapitalberedskab ved udgangen af 2017 var på ca. 58 mio. SEK. Samtidig er Kanceras Rights Issue foretaget med tildeling af 1 stk. warrant per nytegnet aktie. Dette betyder, at såfremt samtlige warrants på et tidspunkt udnyttes, da vil Kancera kunne modtage en kapitaltilførsel på yderligere ca. 60 mio. SEK.

Vi vurderer, at alene det nuværende kapitalberedskab vil være tilstrækkeligt til at sikre driften

selvdestruerer. Kancera har vist effekt for dets ROR inhibitors program i in vitro test (laboratorium) i både leukæmi og i solide tumorer. Blandt andet fremlagde man i november 2016 positive resultater i Richter’s Syndrome, en vanskelig undertype af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Hovedparten af Richter’s Syndrome patienter udtrykker receptoren ROR1, hvilket formentlig er årsagen til de positive resultater set her. For nylig har Kancera udviklet ROR-inhibitoren KAN0441571 som er 5-10 gange mere potent end selskabets forrige ROR-inhibitor. Tilsyneladende er Kanceras ROR-inhibitor program dog fortsat mindst 1-2 år fra at kunne starte kliniske studier.

PFKFB3 inhibitor programmet KAN0438757 rettet sig mod behandling af solide tumorer ved at kvæle energiforsyningen af glucose til cancercellen samt ved at mindske cancercellens evne til at reparere dets DNA. Dermed gøres tumoren følsom over for anden cancerbehandling. Kancera har netop offentliggjort nye forskningsresultater for KAN0438757, som viser at medikamentet øger effekten af kemoterapi ved at angribe cancercellens DNA-evne til at genskabe sig. Kancera har blandt andet vist effekt for KAN0439857 sammen med PARP-inhibitoren Veliparib, som ellers som monoterapi har vanskeligt ved at nedbryde de cancerceller, som effektivt evner at genskabe sig selv. Kancera har fået patentbeskyttelse for KAN0439857 i både EU og USA. Det er dog fortsat vores vurdering at PFKFB3-programmet befinder sig i optimeringsfasen, og således ikke er påbegyndt i decideret præklinisk afprøvning endnu. Kliniske studier kan formentlig første omledes om ca. 2 år.

Endelig arbejder Kancera på et HDAC6 inhibitor program, rettet mod blodcancer sygdomme, herunder Multiple Myeloma (Myelomatose) og T-celle Lymfekræft. HDAC6 programmet virker gennem at mindske cancercellens evne til at flytte sig og derved understøttes immunforsvaret i dets kamp for at finde og nedkæmpe kræftcellerne. Kancera har for nylig modtaget en milepælsbetaling på 0,45 mio. SEK i dette program, som støttes af den svenske statslige udviklingsfond Vinnova. Milepælen er betalt, da Kancera har påvist, at programmet ikke kun virker gennem at blokere for HDAC6, men også ved en hidtil ukendt mekanisme kendt som TARGET2. Vi vurderer at HDAC6 programmet befinder sig minimum 2-3 år fra at kunne starte i kliniske studier, så forskningen er fortsat umoden.

Pæn upside i Kancera på 12 måneders sigt
Kancera fremlagde d. 21. februar årsregnskabet for 2016. Selskabet har ingen omsætning af betydning haft i 2016 og driftsudgifterne beløber sig til ca. 23 mio. SEK, hvilket er lidt lavere end i 2015. Efter skat viser resultatet et underskud på 22 mio. SEK mod et underskud i 2015 på 20 mio. SEK.

I maj 2016 gennemførte en fuldtegnet Rights Issue, som gennem udstedelse af ca. 25 mio. nye aktier udstedt til en tegningskurs på 2,50 SEK, udlø-ste et bruttoprovenu på ca. 62 mio. SEK. Dette betyder, at Kanceras kapitalberedskab ved udgangen af 2017 var på ca. 58 mio. SEK. Samtidig er Kanceras Rights Issue foretaget med tildeling af 1 stk. warrant per nytegnet aktie. Dette betyder, at såfremt samtlige warrants på et tidspunkt udnyttes, da vil Kancera kunne modtage en kapitaltilførsel på yderligere ca. 60 mio. SEK.

Vi vurderer, at alene det nuværende kapitalberedskab vil være tilstrækkeligt til at sikre driften

Peter Aabo

Læs hele udgivelsen her

DEL