Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
ØU justerer forretningsmodel efter underskud i 2022

Disclaimer: Læs her om ØU’s aktieanalyser

ØU’s regler for Investeringsanbefalinger

Alle, der udarbejder investeringsanbefalinger, er omfattet af Finanstilsynets regler om investeringsanbefalinger. Men reglerne er forskellige, afhængigt af hvilken gruppe afsenderen tilhører.

ØU’s analytikere er professionelle uafhængige analytikere og skal som ”kvalificerede afsendere” både overholde de generelle oplysningskrav samt yderligere skærpede regler. I det følgende vil vi gennemgå, hvordan ØU’s analytikere følger Finanstilsynets oplysningskrav.

1.    Generelle krav

Gælder alle

De generelle regler er inddelt i tre grupper, som fremgår af EU forordning, artikel 2, 3 og 5:

  • identifikation af afsenderen (ar 2)
  • objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalingen (ar 3)
  • offentliggørelse af interessekonflikter eller øvrige interesser (art. 5)

1.1  Identifikation af afsenderen (EU, art. 2)

ØU’s artikler skrives af én person, og navnet på den person, som har udarbejdet den konkrete analyse, står i bunden af artiklen. Ansættelsesforholdene bag ØU Formues artikler er følgende:

Morten W. Langer – Ansat ved ØU

Bruno Japp – Ansat ved ØU

Steen Albrechtsen – Ekstern journalist

Ansættelsesforholdene bag ØU Life Sciences artikler er følgende

Steen Albrechtsen – Ekstern journalist

Morten A. Sørensen – Ekstern journalist

Andrea Backlund – Ekstern journalist

Lars Hatholt – Ekstern journalist

Frank Hørning Andersen – Ekstern journalist

1.2  Objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalingen (EU, art. 3)

ØU’s artikler er primært baseret på selskabernes børsmeddelelser og regnskaber. Hvis andre kilder, såsom avisartikler, interviews, møder, internetsøgning e. lign. er anvendt, fremgår det af artiklen.

Informationerne i ØU stammer fra kilder, som anses for at være pålidelige, men der vil altid være en risiko for materialets fuldkommenhed eller for rigtigheden af informationerne. Dette forbehold tages i hvert nummer af ØU Formue og Life Science.

De fleste analyser udarbejdes i ugen op til offentliggørelsen, men der kan anvendes tidligere artikler fra andre af koncernens blade. I så fald sikres artiklens fortsatte aktualitet og rigtighed ved en forudgående godkendelse fra artiklens forfatter.

  • Offentliggørelse af interessekonflikter eller øvrige interesser (EU, a 5) Hvis artiklens forfatter eller dennes nærtstående ejer aktier i det analyserede selskab, oplyses det som en note under forfatterens navn.

2.    Yderligere krav

Gælder ØU’s uafhængige analytikere

Som professionelle uafhængige analytikere er ØU’s analytikere ”kvalificerede afsendere”, og skal derfor opfylde yderligere krav end ovenstående generelle krav. Disse krav fremgår af EU forordning, artikel 4 og 6.

2.1  Objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalingen (EU, art. 4)

Det oplyses i artiklen, hvis fremlæggelse af en analyse for det selskab, som analysen vedrører, har medført ændringer i den oprindelige vurdering.

Kursmål samt vurderinger i almindelighed af et selskabs fremtidige indtjening foretages af analytikeren ud fra en subjektiv vurdering. Der anvendes ikke specifikke objektive modeller til at beregne den aktuelle eller fremtidige værdi af et selskab.

Kursmål i ØU’s analyser sættes som udgangspunkt med en 6 måneders tidshorisont. Dette fremgår af kursmålet, ligesom eventuelle afvigelser fra denne periode vil fremgå. Kursmål sættes ud fra analytikerens værdiansættelse af selskabet baseret på den forventede fremtidige indtjening kombineret med de forventede markedsforhold.

Markedsforholdene kan i mange tilfælde medføre helt andre kursforventninger end en objektiv værdiansættelse ville give, så kursmål kan kun betragtes som vejledende, da de er forbundet med stor usikkerhed.

Alle ØU’s artikler forsynes med et link til tidligere analyser af det analyserede selskab, så læseren har adgang til tidligere kursmål og anbefalinger.

  • Offentliggørelse af interessekonflikter eller øvrige interesser (EU, a 6) ØU’s analytikere har ikke tilstrækkeligt store økonomiske interesser i analyserede selskaber til at være omfattet af artikel 6.

Læs mere om reglerne her:

Investeringsanbefalinger  https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/mar1/mar-for-investorer-og-  analytikere/investeringsanbefalinger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/958 af 9. marts 2016

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0958&from=DA%20

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank