Bank ikke ansvarlig for eskalerende gæld hos dårlig betaler

Bank ikke ansvarlig for eskalerende gæld hos dårlig betaler: Afgørelse fra Det Finansielle Ankenævn: ”Den 26. januar 2017 optog klageren et lån på konto -169 på 100.122,45 kr. i banken. Han underskrev gældsbrevet elektronisk.

Renten var variabel på for tiden 14,75 % om året. Ankenævnet finder ikke, at der er godtgjort omstændigheder omkring stiftelsen af lånet, der kan medføre, at klageren ikke hæfter for det.

Ankenævnet finder heller ikke, at banken i øvrigt har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens låneoptagelse i januar 2017. Den 30. oktober 2017 sendte banken frivillige forlig samt en afviklingsaftale til klageren.

Gælden på konto -087 på 12.436,00 kr., på billån -278 på 108.255,32 kr. og på konto -169 på 107.034,98 kr., i alt 227.726,30 kr., der blev forrentet med procesrente fra opgørelsesdagen den 30. oktober 2017, skulle afvikles med 5.000 kr. om måneden.

Banken sendte dokumenterne til klageren via netbank, og han underskrev dokumenterne elektronisk. Ankenævnet finder ikke, at rentesatsen på klagerens lån -169 eller rentesatsen på de frivillige forlig kan tilsidesættes som urimelig. Klageren får herefter ikke medhold i klagen.”

Læs også:  Der er potentiale i mere konkurrence om betalingsydelser

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her