Bankrating: Sådan har vi gjort

Undersøgelsen viser, hvilke banker der de seneste år har bevæget sig mest frem og mest tilbage, målt på en stribe centrale dynamiske målepunkter, og altså ikke det aktuelle niveau for de enkelte nøgletal. En bank med relativt svage nøgletal kan altså godt vinde Økonomisk Ugebrevs rating, hvis der er fremgang på flertallet af målepunkter.

Ratingen bedømmer altså i mindre grad bankledelsernes absolutte præstationer og absolutte styrkeforhold. Undersøgelsen afdækker de 40 pengeinstitutters indbyrdes placering omkring den dynamiske udvikling, målt på ni parametre:

1) Udvikling i netto renteindtægter fra 2017 til 2018: 
Viser, hvor godt bankernes ledelser har formået at opretholde dette grundlæggende forretningsgrundlag.

2) Udvikling i netto gebyr- og...