Danica presset på indtjeningen fra ejendomme

Danicas to ejendomsselskaber er begge presset på indtjeningen. Det gælder både det gamle ejendomsselskab og Danica Ejendomme II, der er overtaget fra SEB. Danica er plaget af høje tomgangsprocenter og store igangværende byggeprojekter, der endnu ikke giver indtægter.

Begge ejendomsselskaber realiserede i 2018 lavere indtjening før værdireguleringer end året før. For det mindste af selskaberne, Danica Ejendomme II, var der i seneste regnskab tilbagegang på stort set alle tal. Selskabet er overtaget fra SEB og hed tidligere SEB Ejendomme I.

Ledelsen forklarer selv den seneste tilbagegang med en kombination af lavere værdiregulering og frasalg – et frasalg, der oven i købet gav et lille tab. Lejeindtægterne faldt med 19 procent, mens omkostningerne steg med 8...

Læs også:  Tidligere ATP-fond er vokset op i international klasse

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her