Tirsdagens regnskab for Danske Banks fjerde kvartal bekræfter billedet af en dansk banksektor, hvor indtjeningen er presset. I seneste udgave gennemgik vi de første bankregnskaber fra Nordea og Ringkøbing Landboank, og nu bekræftes tendensen: Bankernes basisindtjening er under massivt pres. Det er faktisk kun handel med værdipapirer, kapitalforvaltning og realkredit, som for tiden skæpper i kassen med øgede indtægter.

Danske Capital gav sidste år et overskud på 1,6 mia. kr., mod 1,4 mia. kr. året før. Handelsindtægterne blev 6,9 mia. kr., mod 5,7 mia. kr. året før, og Realkredit Danmarks overskud før skat steg til 5,1 mia. kr. i forhold til 4,0 mia. kr. i 2014. Samlet set steg Danske Bank-koncernens basale driftsoverskud i 2015 (korrigeret for nedskrivninger på goodwill og udlånstab) dog kun til 23,4 mia. kr., mod 22,4 mia. kr. året før. Alene 0,8 mia. kr. blev hentet fra lavere omkostninger, især fra personale. Samlet set var der altså tale om en marginal overskudsstigning i den basale bankforretning. Tirsdagens stigning i Danske Bank-aktien var derfor alene baseret på meldingen om, at aktionærudbyttet forhøjes fra 5,5 kroner til 8,0 kroner, samt om det øgede tilbagekøb af egne aktier. Selve regnskabstallene for Q4 2015 svarede ganske godt til analytikernes forventninger , som de var meldt ind på forhånd til Danske Bank IR-afdeling. Som det fremgår at tabellen, ramte dels nettorenteindtægter og dels gebyrindtægter meget præcist det, analytikerne havde forventet. Den positive overraskelse kom på handelsindtægter, som var større end analytikerne havde forventet. Fremgangen skyldes dog især performance fees i Danske Capital, hvor der også var ekstra høj indtjening i sidste kvartal 2014. Fremgangen skyldes altså langt hen ad vejen sæsonforhold, som analytikerne ikke havde indregnet.

Ifølge Factbook’en var basisresultatet før nedskrivninger i den danske privatforretning det ringeste i syv kvartaler. Nettorenteindtægterne har været faldende de seneste kvartaler i forhold til årets første kvartaler. I Sverige og Norge er der solid fremgang i privatkundeforretningen. Billedet er det samme inden for erhvervsforretningen, hvor indtægterne er stagnerende i Danmark, men i solid fremgang i Sverige og Norge. Bankens Factbook viser samtidig, at Danske Bank i Q4 især ekspanderede udlånet til erhverv i Sverige, hvor udlånet er øget med 12 mia. kr., men stort set er uændret i Danmark. I Norge og Sverige er privatudlånet også øget markant, mens udlånet til private danskere er faldet. Samlet synes billedet at være, at Danske Bank ekspanderer langt mere i Sverige og Norge end i Danmark, hvor økonomien fortsat er underdrejet.

Danske Capital præsterede i kvartalet det bedste resultat i mange år. Af de samlede indtægter på 968 mio. kr. kom 404 mio. kr. fra performance fees på de forvaltede mandater i asset management. Det var betydeligt mere end performance fees på 288 mio. kr. i fjerde kvartal 2014. Personaleomkostningerne steg i kvartalet tillige ca. 60 mio. kr. på grund af bonus til investeringsfolkene. Overskuddet i kvartalet blev 661 mio. kr., selvom der er overført forvaltede aktiver på 130 mia. kr. fra Danske Capital til Danica, som selv har overtaget styringen af investeringskapitalen. Uden denne flytning til Danica på grund af en ny investeringsstrategi steg AuM i Danske Capital med 49 mia. kr. i 2015.

Læs hele udgivelsen her