Danske kapitalfonde slår de udenlandske

Danmarks flag Dannebrog blafrer i København, onsdag den 5. februar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

Tema om kapitalfondenes porteføljeselskaber: Turn arounds og en lidt konservativ investeringsstrategi har givet gode resultater for de mindre danske kapitalfonde. De skaber bedre resultater end de store internationale kapitalfonde, der opererer i Danmark, viser Økonomisk Ugebrevs kortlægning af performance i de 100 største danske porteføljeselskaber. Forskelle i arbejdsmetoder kan spille ind, skriver fagredaktør Carsten Steno.

De seneste tre år har de mindre danske kapitalfonde både præsteret en mere positiv udvikling i porteføljeselskabernes driftsresultat (ebitda) og et større merafkast af den investerede kapital (ROIC) end de udenlandske selskaber, der virker i Danmark.

Det fremgår af Økonomisk Ugebrevs årlige analysere af de 100 største dansk indregistrerede porteføljeselskabers performance i de seneste tre regnskabsår (2017-2019). I Top 20 over største fremgang i ebtida og ROIC er henholdsvis 17 og 16 ud af de 20 bedst performende porteføljeselskaber ejet af mindre danske kapitalfonde.

Mange turn arounds
Der er to hovedforklaringer på udviklingen: For det første har de mindre danske kapitalfonde i de seneste tre regnskabsår formået at vende udviklingen i en række af de porteføljeselskaber. Altså en slags turn around.

For det andet ser det ud til, at de større udenlandske kapitalfonde anvender en mere aggressiv investeringsstrategi end de mindre danske. De lægger først vægt på ebtida i årene lige før exit, hvor de mindre danske fonde tilsyneladende investerer mere forsigtigt

Turn arounds i en stribe porteføljeselskaber spiller en afgørende rolle for de performance-resultater, der er opnået i de senere år. Eksempelvis har selskabet East Metal Holding (arbejder med store metalkonstruktioner) præsteret største fremgang i ebitda. Selskabet ejes af Industri Udvikling sammen med den fynske metalvirksomhed Ib Andresen.

Læs også:  Mediernes samfundsansvar og sexchikane-sagerne

En anden stærk turn around på ranglisten er Sjørring Maskinfabrik, (fremstiller skovle til entreprenørmaskiner), som Industri Udvikling også er aktionær i. Den bedste virksomhed på ROIC, Scada, (overvågningsystemer til vindmølleindustrien) er ligeledes en turn around, ligesom det er tilfældet i Systemteknik (eltavler), Primodan (mejeri-udstyr) og Lakrids by Johan Bülow.

Torben Bjerre Madsen, der på vegne af Executive Capital er lead-investor i Scada, tror ikke, at mindre kapitalfonde generelt klarer sig bedre. Men han peger på, at de bruger andre værktøjer. ”Mindre kapitalfonde bruger typisk ikke dyre konsulenter i deres porteføljevirksomheder, men arbejder meget jordnært med personlig rådgivning, netværk og sparring til ledelsen.

I nogle større kapitalfonde bruges der mange kræfter på regnearks-analyser, hvilket kan skade lige så meget som det kan gavne. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de generelt præsterer dårligere.”

Han fortæller, at Scada har været igennem en transformation. Tidligere satsede virksomheden mest på hardware, men nu er software til overvågning af vindmøller hovedprioriteten. ”Vi får nok et acceptabelt resultat i år, hvor vi er ramt af COVID-19, men vi er ikke i mål endnu,” siger han.

Læs også:  Stigende betalingsvanskeligheder i SMV-underskoven

Bedre ebitda frem mod exit
Andre kapitalfondskilder peger overfor Økonomisk Ugebrev på, at de store udenlandske kapitalfonde er mere aggressive i deres investeringsstrategi. De er ligeglade med ebitda i de første år, blot det bliver forøget frem mod den forventede exit.

Det kan man se på top 20 over fremgang i bruttoresultater, hvor de porteføljeselskaber, der ligger i toppen, i højere grad er præget af udenlandske virksomheder. Et eksempel er Summit Partners Site Improve (arbejder med dataanalyse).

”Det afgørende er, at vi indgår i partnerskaber med gode virksomheder med gode ledelser. Lykkes det ikke i første omgang, må vi finde ud at få styrket ledelsen på den ene eller anden måde. Det gælder i både store og små kapitalfonde,” siger Dan Højgaard, adm. direktør i Industri Udvikling, som har fire selskaber med på top 20 over porteføljevirksomheder med størst fremgang i performance.

Christian Møller, managing partner i kapitalfonden Blue Equity, der er på top 20-listen med Primodan, peger på, at det afgørende for små kapitalfonde er at finde partnere og ledere, der kan og vil udvikle en virksomhed.

”Vi overdænger ikke vores porteføljevirksomheder med analyser og regneark. Vi støtter dem med de kompetencer, vi har, og med vores netværk. Det har vist sig at være en god model”.

Både Industri Udvikling og Blue Equity forventer et relativt godt forløb i 2020 trods Coronakrisen.