Danske, Nordea og SEB risikerer erstatningskrav i udbyttesag

Danske Bank, Nordea og SEB risikerer at skulle hæfte for at have formidlet uretmæssige refusioner af udbytteskat til korrespondentbanker. Det gælder for udbytterefusioner gennem den særlige bankordning, hvor der er udbetalt mere end fem mia. kr. i udbytteskatterefusion. Endnu er det uafklaret, hvor stor en andel af de fem mia. kr., som ikke skulle have været udbetalt. Ifølge dokumenter hæfter bankerne for eventuelle fejludbetalte godtgørelser. Myndighederne undersøger fortsat sagerne.

Danske Bank, Nordea og SEB risikerer, at myndighederne på et senere tidspunkt rejser krav om erstatning for udbetalte udbyttegodtgørelser. Det er tilfældet, hvis aktuelle undersøgelser påviser at udbetalingerne fra staten under den såkaldte bankordning er sket på et forkert grundlag. De...