De brede kædesamarbejder genopfinder sig selv

Huse og lejligheder til salg fotograferet i København tirsdag den 10. februar. Danbolig

På markedet for erhvervsejendomsmæglere betyder den stigende koncentration med stadig færre aktø-rer, at der er behov for stordrift for at opnå de nødvendige specialkompetencer, og udsigten til en periode med mindre vækst på erhvervsejendomsmarkedet gør det mindre attraktivt for bankerne at satse på området.

Home Erhverv fremlægger som nævnt ikke regnskabstal, men adm. direktør Uffe Drejer siger: Overordnet har omsætningen hos home Erhverv udviklet sig positivt, og vi har tocifret vækstrate i omsætningen i første halvår af 2018, sammenlignet med omsætningen i første halvår af 2017. På segmentet boligudlejning/udlejningsejendomme ser vi en fortsat øget omsætning. Omsætningsvæksten er relativ beskeden i år, men det sker fra et i forvejen højt niveau. Det er...