Det næststørste tyveri i danmarkshistorien

Finanstilsynet.

I Danmark var finanskrisen tæt forbundet med et krak på det professionelle ejendomsmarked. Men det er svært at komme i tanke om monumenter efter dette krak – nybyggede ejendomme, som enten står tomme eller bliver lejet ud til spotpriser til andre formål end de oprindeligt tænkte. Det afspejler, at nok var en del af 00’ernes developere og investorer vidtløftige og havde ekstremt lav risikoaversion, men grundlæggende var de på rette spor.

Mendevelopernefik ikkepoint for at have været visionæ-re, da der skulle ryddes op. Kreditgiverne var i kølvandet på finanskrisen optaget af at få deres egne værdier sikret, ikke af at gøre det optimale for samfundet, og slet ikke af at der skulle være noget tilbage til developerne selv. Med større tålmodighed og finfølelse kunne...

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her