Ekspert: Formand for Garantifond er inhabil

Meget tyder på, at formand Jesper Rasmussen fra Garantifonden for Skadesforsikring har brudt de offentlige regler for inhabilitet. I en årrække har han nemlig drevet privat virksomhed med sin nære ven, tidligere Codan-direktør Jens Erik Christensen, der er den centrale person bag de enorme konkurser, som Garantifonden nu rydder op i og skal placere ansvaret for. ”Ministeren kendte jo mit CV, da han ansatte mig,” lyder svaret fra formanden, som ikke har orienteret ministeren om venskabet. Dybt problematisk, siger juridisk ekspert.

Økonomisk Ugebrev kan nu dokumentere sort på hvidt, at der er uhyre tætte både økonomiske og venskabelige relationer mellem to af de mest centrale personer i de seneste års forsikringskonkurser, der efterlod tusindvis af danskere uden dækning på deres forsikringer, og nu står til at koste op mod en milliard kroner for Garantifonden for Forsikring.

Tidligere Codan-direktør Jens Erik Christensen er bagmand i både Husejernes Forsikring og Alpha Insurance, der begge gik ned med mus og mand, og i øvrigt kostede ham retten til at drive forsikringsselskab fremover, efter en fit & proper afgørelse fra Finanstilsynet. Den anden person er bestyrelsesformand i Garantifonden for Skadesforsikring, Jesper Rasmussen, der står tilbage med oprydningsopgaven og placeringen af ansvaret efter de to forsikringskonkurser.

Økonomisk Ugebrev kan nu afsløre, at de to personer har haft nære relationer i årevis og drevet privat selskab sammen, og det er sandsynligvis i strid med forvaltningsloven, da Garantifonden er en offentlig institution underlagt erhvervsministeren, vurderer juridisk ekspert. Problemet er, at Jesper Rasmussen i denne sag for tiden fylder næsten alt i bestyrelsens arbejde, og han kan derfor ikke selv dømme sig selv periodisk ude, slet ikke uden at orientere ministeren om inhabiliteten.

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aarhus Universitet fastslår over for Økonomisk Ugebrev, at reglerne på ingen måde er overholdt: ”Man kan ikke selv vælge til og fra efter behov med habilitetsreglerne. Han er udpeget til at løse en bestemt opgave på det offentliges vegne, og han skal selvfølgelig passe sit arbejde hele tiden, hvis han ikke mener sig inhabil. Det betyder jo, at man ikke kan erklære sig inhabil, blot når tingene kommer for tæt på, eller det bliver belejligt. Er han derimod inhabil må han ikke deltage i noget som helst, og det er bestyrelsen, der træffer den beslutning. Det er ikke noget, han selv kan afgøre, og han må heller ikke selv deltage i den beslutning,” siger Sten Bønsing.

Læs også:  Torsdagens europæiske Stoxx600 regnskaber & consensus

Jesper Rasmussen erkender det nære forhold til Jens Erik Christensen: ”Jeg er meget, meget opmærksom på dette forhold. Jeg har vurderet, at jeg ikke har været inhabil. Kun på et eneste område, og det er i behandlingen af konsekvenserne af den advokatredegørelse, Garantifonden har bestilt for at placere ansvaret efter Husejernes Forsikring. I den behandling har jeg ikke deltaget i bestyrelsesmøderne. Der har jeg erklæret mig inhabil og er gået uden for døren. Så for det første har jeg ikke lagt skjul på mit forhold til Jens Erik Christensen, og for det andet er jeg gået uden for døren, når jeg synes, at der i den her sag har været ting, jeg ikke skulle blande mig i,” siger Jesper Rasmussen til Økonomisk Ugebrev.

Men den fremgangsmåde er altså ikke i overensstemmelse med reglerne, vurderer Sten Bønsing. Jesper Rasmussen er øverste mand i den bestyrelse, der skal placere ansvaret efter konkurserne i Husejernes Forsikring og Alpha Insurance, hvor hans ven Jens Erik Christensen både har været bestyrelsesformand og ejer op til konkurserne. Garantifondens eneste opgave er netop at rydde op efter disse konkurser, og den advokatredegørelse, man bestilte i Garantifonden, viste på en række punkter, at bestyrelsen i Husejernes Forsikring kunne have forbrudt sig mod loven.

Bestyrelsen i Garantifonden mangler endnu at tage stilling til om man vil tage retslige skridt mod den tidligere bestyrelse i Husejernes Forsikring – herunder særligt Jens Erik Christensen. Den beslutning er, ifølge Jesper Rasmussen, på trapperne.

”Det er klart, at bestyrelsen i Garantifonden nu har pligt til at tage spørgsmålet om inhabilitet op og få diskuteret, hvorvidt bestyrelsesformanden er inhabil eller ej, og jeg mener under alle omstændigheder, at bestyrelsen skal underrette ministeren, fordi det er så væsentligt et spørgsmål. Ministeriet har krav på at kende til den her problemstilling, da de udpeger bestyrelsen i Garantifonden,” konstaterer professor Sten Bønsing.

Læs også:  Torsdagens europæiske Stoxx600 regnskaber & consensus

Et mangeårigt venskab

Oplysninger om Jesper Rasmussens og Jens Erik Christensens private selskab fremgår af CVR registret: Jesper Rasmussen har været næstformand i bestyrelsen i et af Jens Erik Christensens private selskaber, hvor han også løbende modtog bestyrelseshonorar. I mange år hed selskabet ECSACT, men for nylig skiftede det navn til Testac. I ni år var Jens Erik Christensen formand og ejer af selskabet, mens Jesper Rasmussen var hans næstformand. Forholdet var så nært, at Jesper Rasmussens kone blev medejer af selskabet undervejs.

”Alle bestyrelsesmedlemmer i selskabet fik et bestyrelseshonorar. Det har været beløb ikke over 50.000 kr. om året, så det er småtingsafdelingen. Min kone ejede tolv procent af virksomheden. Vi besluttede i god ro og orden at lukke selskabet, mens der stadig var penge i banken, så at sige, og udlodde den kapital, der var. Så det er det, vi har gjort. Men det har intet som helst med Husejernes Forsikring at gøre, og det har jeg intet problem med,” forklarer Jesper Rasmussen.

selskabet i frivillig likvidation.

”Jeg har kendt Jens Erik Christensen, siden jeg var 29 år, og det forhold er overhovedet ikke ukendt for bestyrelsen i Garantifonden. Man kan jo næsten ikke have arbejdet i dansk forsikring, uden at man kommer til at kende hinanden. Det er en lille verden. Jeg er bange for, at du ikke kan sige navnet på en nuværende eller tidligere direktør i branchen, som jeg ikke har arbejdet sammen med på et eller andet tidspunkt i min karriere,” siger Jesper Rasmussen.

Forholdet mellem de to strækker sig endda endnu længere tilbage. Før Jesper Rasmussen trådte ind i Jens Erik Christensens private selskab, arbejdede de begge tæt sammen i direktionen i forsikringsselskabet Codan. ”Han var direktør i Codan samtidig med, at jeg var koncerndirektør i Codan, så alle mennesker kender jo til den relation. Selv da jeg fik jobbet i Garantifonden er jeg sikker på, at man kendte relationen, for de kendte jo mit CV, som de også fik tilsendt. Så derfor har de i ministeriet ikke været i tvivl om en eventuel sammenhæng,” siger Jesper Rasmussen.