Finans

Eksperter: Undgå næste bankkrise – tag opgøret med bankkongerne

Morten W. Langer

onsdag 23. oktober 2019 kl. 14:25

Efter finanskrisen konkluderede Rangvid-udvalget, at udemokratiske tilstande med ejer- og stemmeretsbegrænsninger i den danske banksektor var en vigtig forklaring på, at bankkrisen blev meget værre i Danmark end i Sverige og Norge. Dengang foreslog bankforskere lovgivning for at undgå en ny bankkrise, men uden der skete noget. Nu strammer det igen til for bankerne, og eksperterne opfordrer politikerne til at håndtere problemet, før det er for sent.

To af landets fremmeste og mest erfarne bankforskere, Anders Grosen og Johannes Raaballe, er bekymrede for, at nogle danske banker er ved at gentage nogle af de mest oplagte og synlige systemfejl der ledte frem til den danske bankkrise 2008-2013. Allerede Rangvid-rapporten fra 2013 konkluderede, at ”en række pengeinstitutter var inden og under krisen præget af dårlig ledelse og uhensigtsmæssige ledelsesstrukturer. I visse institutter havde de administrerende direktører for meget magt i forhold til deres bestyrelser, og agerede derfor egenrådigt. En medvirkende årsag hertil var, at der i bestyrelserne manglede de fornødne kompetencer til reelt at kunne give den daglige ledelse et fagligt og ledelsesmæssigt modspil.”

FORESLOG LOVÆNDRING

Videre hed det, at ”det er udvalgets vurdering, at ejer- og stemmeretsbegrænsninger kan have udgjort en hindring for sikringen af en professionel ledelse af visse mindre og mellemstore institutter forud for den finansielle krise.”

Ifølge rapporten afgav professor Anders Grosen fra Aarhus Universitet en mindretalsudtalelse (side 44) om problemstillingen, hvori det hed, at ”det foreslås, at ejerog stemmeretsbegrænsninger fjernes i de danske børsnoterede banker. Fjernelse af ejer- og stemmeretsbegrænsninger kan ikke ske på aktionærernes initiativ pga. netop ejer- og stemmeretsbegrænsninger, de almindelige regler i aktieselskabsloven og særegne vedtægter i en lang række banker. Fjernelse af ejer- og stemmeretsbegrænsningerne kan gøres lovgivningsmæssigt, enten gennem selskabslovgivningen, via lov om finansiel virksomhed eller via børslovgivningen.”

Anders Grosen påpeger altså, at afvikling af begrænsningerne for at skabe et reelt aktionærdemokrati nødvendiggør et lovindgreb, som fjerner de aktuelle begrænsninger i ejer- og stemmeretter. Men efter bankkrisen er der ikke kommet et lovindgreb.

Måske fordi bankerne de seneste år har tjent rigtig mange penge. Men som Økonomisk Ugebrev har påvist i en artikelserie om bankernes pressede lønsomhed, går det nu hastigt ned ad bakke for bankerne, hvilket også udviklingen i bankaktierne har understøttet. Senest har Finanstilsynet fremlagt resultater af en stresstest, som viser, at syv ud af ti provinsbanker vil køre med underskud med normaliserede tabshensættelser.

POLITIKERE MÅ GRIBE IND

Problemet med begrænsningerne i stemme- og ejerret er altså uløste, men banksektoren er på vej mod svære tider, hvor et markedsmæssigt ejerpres kan blive afgørende for den finansielle stabilitet. Økonomisk Ugebrev har på den baggrund sat Johannes Raaballe og Anders Grosen stævne for at høre, hvordan de i dag ser situationen for den danske banksektor. Deres konklusion er, at politikerne må træde i karakter og via lovgivning ophæve stemme- og ejerrets begrænsninger i bankerne, herunder i Sydbank og Jyske Bank.

”I sidste ende handler det også om den finansielle stabilitet i den danske banksektor, som Nationalbanken og Finanstilsynet jo er sat til at værne om. Men problemet er, at de ikke kan gøre noget ved de fastlåste ejer- og stemmeretsbegrænsninger. Det kan kun politikerne på Christiansborg,” siger de. ”Den eneste måde at håndtere dette problem på, er at politikerne griber ind.”

”Tidligere har vi kun set banker opgive stemme- og ejerretsbegrænsninger, når de var finansielt pressede, og de skulle hente ekstra kapital hos bl.a. store investorer. Netop de store investorer vil kun investere deres penge, hvis de kan beskytte investeringen ved at gøre deres indflydelse gældende. Derfor er bankerne blevet tvunget til at til at ophæve stemme- og ejerrets begrænsninger.

Eksempelvis tog den daglige ledelse i Fionia Bank selv initiativ til at afvikle begrænsningerne, da banken under krisen kom i alvorlige vanskeligheder. Men det var desværre en postgang for sent.

”Vi har set andre eksempler på, at de daglige bankledelser har fået fjernet begrænsningerne i aktionærdemokratiet. Også de bankledelser, der eventuelt skulle have konverteret statslig hybrid kernekapital til aktier, var det et krav fra statens side, at begrænsningerne skulle fjernes. Det var ikke noget problem, mente de daglige ledelser. Men efter bankkrisen har en del bankledelser på eget initiativ afviklet de tidligere begrænsninger for at blive attraktive for store investorer. Historien viser, at det reelt er de daglige ledelser, der i virkeligheden bestemmer, netop på grund af de begrænsninger, som sætter aktionærerne uden for indflydelse,” lyder det fra forskerne.

De to forskere mener, at stemme- og ejerretsbegrænsninger alene har den konsekvens, at aktionærerne ikke har noget at skulle have sagt. ”Det er simpelthen tale om enevælde i bankerne med disse begrænsninger, netop fordi aktionærerne er sat uden for indflydelse. Så det er alene de daglige ledelser og bestyrelsen, man beskytter med de regler, som er en unik dansk opfindelse, og som ikke findes i andre europæiske lande eller i det øvrige danske erhvervsliv. Bankdirektøren i en bank med stemmebegrænsninger kommer man kun af med, hvis banken eller direktøren dør.”

Raaballe og Grosen tror ikke på, at bankdirektørerne i de resterende banker med begrænsninger i ejer- og stemmeret vil af med begrænsningerne, da de giver dem en uindskrænket magt over banken.

”Så det her kan kun ændres med et politisk indgreb. I dag er mange bankers vedtægter så stramme, at det er umuligt for aktionærerne at få afviklet begrænsningerne. For eksempelvis Jyske Bank gælder, at 90% af aktionæ-rerne, svarende til 162.000 aktionærer, skal møde op på

generalforsamlingen for at få vedtaget ændringer i vedtægterne. Hvor har man lokalerne til at holde en sådan generalforsamling? Politikernes tidligere svar om, at det bør være kapitalmarkedets aktører, der selv afgør, om begrænsningerne skal ophæves, giver ikke mening. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre,” siger de.

LØNSOMHED SKRIDER

De to forskere mener på det grundlag, at politikerne nu må træde i karakter. ”Vi er jo nu i en situation, hvor bankernes lønsomhed tydeligvis begynder at skride, og det er ikke optræk til de nødvendige fusioner og sammenlægninger eller indsættelse af nye bankdirektører, som kan skabe nogle stærkere og mere lønsomme enheder. Vi ser for tiden tabshensættelser, som er tæt på nul, og når de normaliseres under en ny lavkonjunktur kan det komme til at ramme bankerne meget hårdt,” siger de.

Der er dygtige ledelser med integretitet i banker med stemme- og ejerretsbegrænsninger. Absolut. Vi siger blot, at hvis det fremadrettet skulle ændre sig, så skal det være muligt for aktionærerne at udskifte ledelsen. Såvel i erhverv som i politik er reglen den samme: Ethvert mandat er på lånt tid.

De to forskeres budskab er, at kun politikerne kan gennemføre de nødvendige tilpasninger, så der kommer et opgør med de aktuelle systemfejl i den danske banksektor. Aktionærerne bør, som i det øvrige erhvervsliv, frit kunne vælge at afsætte bankens ledelse. Og dermed kunne korrigere en eventuel uheldig udvikling for banken. Økonomisk Ugebrev vil i de kommende udgaver søge at indhente kommentarer og vurderinger fra politikere, den ansvarlige minister og relevante myndigheder omkring forskernes opråb.

MWL

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Jobannoncer

Forretningsudvikler med erfaring indenfor fonds- og investeringsområdet
Ringkøbing
30-04-2021
Kreditmedarbejder til bankens hovedkontor i Ringkøbing
Ringkøbing
30-04-2021
Totalbanken A/S søger en Pensionsspecialist
Aarup
30-04-2021
Dansk Sygeplejeråd søger en erfaren økonomimedarbejder
København
18-04-2021
Frøs Sparekasse søger en ny skarp hvidvaskansvarlig
Syd- og Sønderjylland
30-04-2021
Finans

Mystik om Nationalbankens aktieafkast: Uklarhed om investeringer, strategi og mandat

Nationalbanken har fået en hård medfart på de 11 mia. samfundskroner, den har investeret i store europæiske og amerikanske aktier. Det er nemlig lykkedes Nationalbanken at komme bagud på…
Finans
Survey med 700 svar: Nykredit bedst til realkredit, Jyske Realkredit dumper
Finans
Q1-regnskaber: Bankerne foran rekordfremgang i førstekvartalsregnskaber
Samfundsansvar
GF: GN Store Nords ledelse blev nedstemt om skattepolitik
Samfundsansvar
Danske investorer skal stemme om systemisk racisme i USA
Formue
Teknisk analyse af C25: Demant nærmer sig højeste kurs i 2½ år
Finans
Efter rivegilde: Pensionssektoren enig om regler for værdiansættelse af alternativer, offentliggøres om få dage
Formue
ØU Trader: Sådan investerer vi 50 mio. kr. Følg investeringsfondens handler på SMS realtime
Finans
Den danske solidariske realkredit-model ved at krakelere
Formue
Langers Skarpe: Nu kommer 1. kvartalsregnskaberne, og de bliver gode
Finans
Survey med 700 svar: Massivt ønske om elektroniske valg hos Forenet Kredit
Kultur
Medieanmeldelse: Coronaen og de moderne mose-ofringer
Kultur
Boganmeldelse: Tag opgøret med den ufattelige rigdom til én procent
Samfundsansvar
Finanssektoren gør samlet status over bidrag til grøn omstilling
Finans
Nationalbankens enegang: Alle andre gør det. Pres for at støtte danske papirer i kriseperioder

Seneste nyt

Samfundsansvar
ESG-krav fra investorer giver analytikere mere arbejde
Ledelse
Analyse. Scandinavian Tobacco vil være modigere: Det er der brug for
Formue
Langers Skarpe. Aktierne boomer: For godt til at være sandt?
Samfundsansvar
Stor krise i ekspert gruppe om taksonomi (Sustainable Finance)
Samfundsansvar

Fremme af erhvervsdemokratiske virksomheder er en skelsættende beslutning

Regeringen og dens støttepartier har aftalt at nedsætte udvalg om fremme af erhvervsdemokratiske virksomheder. Der en skelsættende beslutning, der kan medvirke til at styrke dansk økonomi, fordi medarbejdernes deltagelse…

Aktuel artikelserie

Den Danske Pensionssektor

Hvad er danskernes pensionsopsparing egentlig værd? Når danskerne sparer op til pension gennem en aftale i ansættelsen eller

Andre artikelserier

Den Danske Pensionssektor
Dansk Forsikringsmafia?
ESG & A.P. Møller-Mærsk
ESG investeringer og analyser
KlimaBarometer for Dansk Økonomi
Sustainable Finance
Finans
Eksperter: Pensionssektorens unoterede aktier virker oppustede, hvad er danskernes pensionsopsparing egentlig værd?
Life Science
Analyse: En kindhest fra FDA; men også en mulig opjustering til Novo Nordisk
Finans
Polacks direktørstol i PFA varmere end nogensinde før jubilæum
Finans
Topholm: Grønt industrieventyr kan blive ufatteligt stort
Formue
Langers Skarpe: Så er der dømt aktierally
Formue
Stor analyse: Overvurderes Bavarian Nordics vaccinepotentiale?
Ledelse
CEO-skifte i Top 100 2021: Overraskende mange CEO-skift i turbulent coronaår, se oversigten
Ledelse
Her er Ugens overskrifter i ØU Ledelse Kasketforvirring: Formandens og CEO’ens roller flyder sammen
Samfundsansvar
Udkast til Taksonomi lækket – læs gennemgang her (Sustainable Finance)
Formue
Lav-vækst Rockwool værdiansættes som høj vækst
Formue
Investeringsfonden AktieUgebrevet Invest gav et afkast på 32% i 2020, i plus for 2021
Finans
Rating: Danske Bank generobrer position som bedst til Private Banking
Ledelse
Analyse Hartmann: Nu skal transformationen til vækstvirksomhed lykkes
Finans
Saxo Bank bider Nordnet i haserne – vil være størst i Danmark

Seneste nyt

Finans
Pensionssektorens ESG-produkter bunder, investorer utålmodige
Samfundsansvar
Akademikere fastholder milliardinvestering i oliesektoren

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Medhold i familieoverdragelse til offentlig ejendomsvurdering +/- 15%
Denmark will establish two energy islands and windfarms
Onlinekursus: Offentligt ansat A-Z
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15
Salgschef: Sidsel Bogh

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]