Efter flere årtier med mangel på priskonkurrence på realkreditbidrag skulle mulighederne være bedre end nogensinde, vurderer bank- og realkreditekspert, adm. direktør John Norden for Mybanker.biz, der overvå-ger priser på bankydelser og realkreditbidrag. ”Efter finanskrisen har der i offentligheden været forståelse for, at realkreditten måtte sætte priserne op på grund af øgede kapitalkrav. Men nu er næsten alle institutter så velkonsoliderede og lønsomme, at det er vanskeligt for forbrugerne at se rimeligheden i flere bidragsforhø-jelser. Derfor mener jeg, at sandsynligheden taler for, at de øvrige institutter ikke denne gang vil følge i hælene på Nykredit, som netop har varslet betydelige bidragsforhøjelser,” siger John Norden til Økonomisk Ugebrev.

Efter Nykredit forleden varslede markante bidragsforhøjelser fra 1. juli 2016 (læs meddelen her ) har en lang række eksperter og erhvervsmedier ellers taget det som en selvfølge, at de øvrige institutter vil følge efter med tilsvarene bidragsforhøjelser, som Nykredit har forklaret skyldes nye kapitalkrav. Et argument, som der sås tvivl om fra flere sider. Se artiklen herom i denne udgave side 1-2. Under alle omstændigheder står det mejslet i granit, at de øvrige institutter ikke har samme problemer med kapitalgrundlaget om Nykredit. Økonomisk Ugebrev skrev i den seneste udgave om årsresultatet i Danske Banks Realkredit Danmark, som leverede et overskud sidste år på fem mia. kr, hvoraf 3,5 mia. kr. udbetales i udbytte til Danske Bank. Den kapitalmæssige overdækning er på19,6 milliarder kroner.

John Norden vurderer, at det i den aktuelle markedssituation er helt oplagt for Danske Banks Realkredit Danmark, Nordea Kredit og Jyske Banks BRF kredit at fastholde de aktuelle bidragssatser, som vil gøre dem langt billigere end Nykredit. ”Det vil give dem mulighed for at tage markedsandele fra Nykredit, da besparelserne vil være mærkbare for kunder, der flytter fra Nykredit/Totalkredit til de andre og det gælder især for BRF, hvor jyskebank ønsker at flytte de sidste kunder fra Totalkredit og over til BRF. Kampen bliver også skærpet overfor de nye boligkøbere, som skal ind på boligmarkedet. Her står de små banker som samarbejder med Totalkredit overfor de store banker i kampen om de nye boligejere. Det vil være sundt for det danske realkreditmarked, hvis der endelig kommer priskonkurrence, efter vi i en lang årrække har haft noget, der på overfladen har virket som priskartel i forhold til meget ens priser indtil nu,” siger John Norden.

John Norden siger videre, at: “Hvis vi igen inden for de næste 6-12 måneder ser de øvrige institutter hæve priserne til Nykredit-niveau, kan det være en sag for konkurrencemyndighederne og sikkert give ballade blandt boligejerne. Så bør det undersøges grundigt, hvad der kan skabe bedre grobund for priskonkurrence, eksempelvis ved at få reduceret flytteomkostningerne, som er meget høje, herunder statens gebyrer til tinglysning og ved at undersøge de bindinger, kunderne pålægge ejerboligkøb i de institutter, der også har en bank (dvs. alle realkreditinstitutter, hvor boligejere typisk kun kan få banklån, hvis de vælger realkreditlån samme sted. Red.)” Selvom der ikke har eksisteret reel priskonkurrence i realkreditten i årtier, har hverken skiftene erhvervsministre, konkurrencestyrelsen eller Konkurrencerådet taget initiativ til en kulegravning af konkurrenceforholdene, og om der kan gøres noget for at løsne op. Den seneste undersøgelse af konkurrenceforholdene i realkreditten er femten år gammel. Både den daværende erhvervsminister Henrik Sass-Larsen og den nuværende erhvervsminister har de seneste år afvist enhver opfordring til at undersøge forholdene i realkreditten, herunder konkurrenceforholdene. Også Konkurrencestyrelsen og Konkurrencerådet holder sig tilbage, antageligt fordi det ikke er politisk belejligt.

I første omgang samler interessen sig om, hvorvidt de andre institutter vi følge efter Nykredit. Eksperter vurderer, at der fortsat i den finansielle sektor og blandt analytikere er en forventning om ”business as usual”, altså at de andre følger med Nykredit op i pris. Begrundelsen er, at ekstraindtægter lige på bundlinjen, og at der ikke er politisk pres på dem, tværtimod. En anden begrundelse er, at det giver ro i sektoren, at markedsandelene er nogenlunde stabile uden en ”ubehageligt” prispres.

Der er også argumenter for, at situationen er anderledes denne gang: For det første at omgivelsernes (låntagernes) pres er markant stigende. Se blot det stigende pres på Nykredits ledelse. Erhvervsmedierne, eller nogle af dem, har sat de højere bidragssatser på dagsordenen. Og indikationer på noget, der ligner et priskartel, kan meget let trække nye overskrifter. Modsat priskonkurrence ved at en eller flere aktører holder priserne kunne skabe ekstra goodwill og positiv branding. En særlig problemstilling knytter sig til Jyske Banks overtagelse af egne kunder fra Totalkredit-systemet. Vil de nu blive lokket med lavere bidragssatser end dem, der vil gælde i Total kredit fra denne sommer? I så fald kan Jyske Bank/ BRF kredit næppe efterfølgende komme med samme prisforhøjelser. Måske er konkurrencen allerede på vej?

Læs hele udgivelsen her