Enochian: Sindlev på kanten af ulovlig kursmanipulation

Rene Sindlev forsøger med stor energi at få de private aktionærer i sit amerikanske biotekeventyr, Enochian, til at beholde deres aktier. Han lovpriser selskabets opfinder som værende Zuckerberg, Bill Gates og Larry Page i en og samme person. ”Hold godt fast i jeres aktier,” skriver han på Facebook til aktionærerne.

Rene Sindlev har ikke samme regel som næsten alle andre topdirektører og bestyrelsesformænd i børsnoterede selskaber: Vi udtaler os ikke om selskabets aktiekurs, siger de. Sikkert af gode grunde, fordi man så meget let kan blive mistænkt for ulovlig kursmanipulation.

Men den regel gælder tilsyneladende ikke for Rene Sindlev. For nylig skrev han nemlig til aktionærerne på sin facebook-profil: ”Hold godt fast i jeres aktier. Vores forsker og inventor er biotekverdenens svar på Zuckerberg, Bill Gates og Larry Page. Folk tæt på ham sammenligner ham med Leonardo Da Vinci, Nicolas Tesla og Einstein i en og samme person. Vi kommer med data på spændende science hen over de næste 4-12 måneder. Hilsen Rene.”

POST TIL AKTIONÆRERNE

I en privat mail til de private danske kändisaktionærer skriver han også, at ”Enochian købte retten til alt, hvad der kommer fra Serhat på HIV/Aids-området, og sidenhen er der tilkommet 2 yderligere HIV/AIDS-behandlinger og en HIV/AIDS-vaccine. Alt sammen noget der har værdi langt udover, hvad Noble-rapporten udviser. Derudover, så er rapporten over 1 år gammel og vi er kommet videre siden. Så vurderingen ville være højere i dag.”

Læs også:  Massiv kundeopbakning til Konkurrenceråds stramningsforslag

Økonomisk Ugebrev har tidligere omtalt vurderingsrapporten fra Noble, som på flere punkter er fejlbehæftet. Den værdiansætter det centrale udviklingsprojekt til over 2 mia. kr. Men ifølge Sindlevs private mail er værdien altså højere i dag. Videre skriver han i mailen til aktionærerne:

”Derudover, så er der tilgået selskabet en helt ny patenterbar og revolutionerende cancer-behandling. (Patentet er indgivet og overdraget til Enochian). (Der er foretaget en patentability og en freedom to operate analyse, som er positiv). Technologien ser ud til at kunne kurere alle solid tumors og forhindre relapse. ”

Dette har angiveligt ikke være omtalt i selvstændige børsmeddelelser, selvom oplysningerne kunne være kurspåvirkende. Fra Københavns Universitets jurdiske institut skriver børsretsekspert, professor Jesper Lau Hansen om den generelle problemstilling:

”Det er et centralt princip for børsselskaber, at de skal sikre en lige og dækkende kommunikation af kursrelevante forhold (kaldet intern viden) til hele markedet, således at alle markedsaktører har den samme mulighed for at kunne tilgå disse oplysninger og på den baggrund løbende prissætte selskabets værdipapirer. Det følger af dette princip, at ledelsen af et børsselskab som udgangspunkt ikke må give nogle aktører en særlig orientering om sådanne kursrelevante forhold. Der kan gøres undtagelse, hvis det konkret er nødvendigt at orientere nogle aktører i fortrolighed, fordi forholdet kræver deres inddragelse. Men hvis et forhold skal oplyses til markedet, må ledelsen altså sørge for, at forholdet oplyses til alle på markedet og under samme vilkår/på samme måde.”

Læs også:  Brøndby IF på vej mod usikre økonomiske tider igen

Videre skriver han: ”Det følger også af dette princip, at ledelsen ikke må kommunikere til markedet på en sådan måde, at markedsaktørerne misforstår de faktiske forhold og derved risikerer at prissætte værdipapirerne forkert. Selskabet skal således være omhyggeligt med at give en dækkende og informativ orientering, dvs. at man ikke urimeligt må forstørre positive forhold eller fortie negative forhold, eller bruge formuleringer, som man burde forstå kunne misforstås eller fejlfortolkes.”

ADVOKAT FRARÅDER KOMMENTAR

Det amerikanske børstilsyn, ser strengt på overtrædelser af disse regler.
På spørgsmålene til Rene Sindlev og dennes advokat, Troels Trier, har vi fået følgende svar fra advokaten: ”Som advokat for selskabet kan jeg besvare de seneste henvendelser, herunder jeres skrivelse af 5. marts 2019 som følger:

”Det er Enochians vurdering, at selskabet overholder SEC-reglerne, herunder gældende børspraksis. Enochian er blevet rådgivet af selskabets amerikanske børsretsadvokat om, at det i overensstemmelse med de børsretlige regler ikke er muligt at besvare Økonomisk Ugebrevs henvendelser af 5. februar og 5. marts 2019.” Troels Trier skriver også: ”Angående selskabets kræftforskning henvises til den tilgængelige tekst på selskabets hjemmeside.”

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her