Erhvervsministeren om danske prioriteringer i EU ved samråd i erhvervsudvalget

Erhvervsministeren om danske prioriteringer i EU ved samråd i erhvervsudvalget:

Ifølge talepapiret sagde ministeren bl.a.: ”Det er samtidig en vigtig prioritet for regeringen, at selskaber, der har deres aktiviteter i Europa, også giver deres bidrag til fællesskabet i tråd med samfundskontrakten.

• Derfor vil regeringen fortsat arbejde for, at der kommer større gennemsigtighed om multinationale virksomheders selskabsskatteoplysninger, og vi har en ambitiøs linje ift. forslaget om offentlig land-for-land rapportering. [Det finansielle område]

• På det finansielle område vil det kommende halve år være præget af nye handlingsplaner og forslag fra Kommissionen.

• I juli fremsatte Kommissionen forslag om en genopretningspakke på kapitalmarkedet som respons på COVID-19 krisen, som det tyske formandskab håber at komme i mål med.

• Kommissionen ventes derudover at fremsætte et forslag til, hvordan de seneste standarder fra Basel-komitéen skal indføres som nye kapitalkrav i EU-lovgivningen. Et forslag ventes tidligst hen mod slutningen af det tyske formandskab. 9/10

Læs også:  Tidligere ATP-fond er vokset op i international klasse

• Basel-standarderne indeholder blandt andet et såkaldt gulvkrav, som risikerer at svække kapitalkravenes risikofølsomhed. Det vil få stor betydning for danske kreditinstitutter, herunder realkreditinstitutter.

• I regeringen gør vi, hvad vi kan, for, at gennemførelsen af standarderne i EU tager højde for særlige forhold i Europa, herunder den danske realkreditmodel.”

MWL

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her