Erhvervsministeriet ved ikke, hvor mange statsstøttekroner der er udbetalt til selskaber med skattelyejere..

Erhvervsministeriet ved ikke, hvor mange statsstøttekroner der er udbetalt til selskaber med skattelyejere, eller også er der kun ét selskab med en minoritetsaktionær i skattely:

I et svar til Folketingets erhvervsudvalg skriver ministeren, at ”Erhvervsstyrelsen har ikke registrerede oplysninger om danske virksomheder, der gør det muligt at besvare spørgsmålet fyldestgørende.

(…) Derfor er der i Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger aktuelt krav om, virksomheden for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler.

Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at virksomheden ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med virksomheden, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

Læs også:  Ugens vigtigste analyser fra finanshusene

Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at den lever op til disse krav. Såfremt betingelserne ovenfor ændres, vil virksomheden således ved tro og love skulle erklære sig på, at virksomheden lever op hertil.

En søgning i de to registre viser, at en enkelt virksomhed med reelle og/eller legale ejere i lande, der er på EU’s liste over lande med skattely, har søgt Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.

Ejerandelen er registreret til 15-19,99 pct. – dvs. mindre end de 25 pct., som er nævnt i skattelybestemmelserne, og som indikerer bestemmende indflydelse. Da virksomheden samtidig har erklæret på tro og love, at den lever op til de fastsatte krav, er virksomheden ved sagsbehandlingen vurderet berettiget til kompensation under den gældende ordning.”

MWL

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her