Erhvervsstyrelsen: Handelspolitiske usikkerheder er stigende

Rapport fra Erhvervsstyrelsen om ”Danske virksomheder i globale værdikæder. En analyse af danske virksomheders eksponering over for global usikkerhed.”: I rapporten hedder det, at ”den handelspolitiske usikkerhed på de globale markeder er tiltagende, og der er større risiko for, at danske virksomheder, der baserer deres varer og tjenester på input herfra, kan eller vil blive direkte påvirket af denne usikkerhed. Målt på importen er Danmark ikke blandt de mest eksponerede EU/EØS-lande. 21 EU/EØS-lande har en større andel af input i deres samlede eksport, som kommer fra globale underleverandører, end Danmark.”

Videre hedder det, at “der er stor forskel på, hvor afhængige virksomheder i forskellige brancher er i forhold til deres handel med globale underleverandører. I Danmark er det især brancherne ’Transport’, ’Maskiner og udstyr’ samt ’Biler mv.’, der importerer input fra lande uden for EU/EØS. Eksempelvis kan knap 19 pct. af den samlede danske eksport fra transportbranchen henføres til input købt i lande uden for EU/EØS. 49 pct. af dansk værditilvækst går til de globale markeder Danmarks samlede eksport består af to dele: Den værdi, der er skabt i udlandet som følge af køb af udenlandske input; og den værdi, der er skabt i Danmark som følge af fremstilling og forarbejdning inden for landets grænser. Sidstnævnte betegnes som dansk værditilvækst.”

Læs også:  USA's økonomisk comeback kan bakke i juli efter nyt smitteboom

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her