De seneste politiske udmeldinger om lovindgreb mod sammenblanding af rådgivning og investeringsforvaltning hos pensionsmæglere vækker begejstring hos fagbevægelsen. Men samtidig advarer man om, at problemet langt fra løses ved alene at forbyde mæglerne at rådgive om egne investeringsprodukter.

Flere af landets største pensionsmæglere har i årevis skovlet penge ind på bekostning af pensionsopsparingen hos almindelige lønmodtagere. Problemet er sammenblanding af interesser omkring uafhængig rådgivning og investeringsforvaltning. Men det skal være slut nu, hvis det står til de største faglige organisationer.

De mener, at en række af de største pensionsmæglere I Danmark længe har udvist total mangel på et etisk kompas ved gang på gang at udvikle kreative indtjeningsmetoder og dermed omgået den eksisterende lovgivning om uafhængighed i rådgivningen.

MERE END DEN KONKRETE SAG

Seneste eksempel er Söderberg & Partner, der lever af at yde uvildig pensionsrådgivning for medarbejdere i virksomhederne. Men samtidig har de anbefalet deres eget opsparingsprodukt. Det fik for nylig et politisk flertal til at varsle ny lovgivning. Men problemet med mæglernes måde at tjene penge på er langt større end den konkrete sag, lyder det fra fagbevægelsen.

”Der er i alarmerende grad en række andre interessekonflikter i den måde, mæglerne driver forretning på. Det viser hele forløbet med Söderberg & Partners ikke-uvildige rådgivning af pensionskunderne, som de nærmest påtvinger deres egen fond. Vi vil imidlertid også pege på et andet mere reelt og effektivt forslag, som er, at pensionsmæglerne ikke både skal varetage udbud af pensionsordninger og lø-bende servicere og rådgive omkring samme opgaveløsning. Den måde, mæglerne tjener deres penge på, er uhyrlig. Det viser, at der nærmest ikke er grænser for kreative modeller for uhæmmet at fifle penge ud af sagesløse pensionskunder,” lyder det fra Simon Tøgern, formand for HK/Privat.

”Der er stadig problemer med mæglernes dobbeltkasketter. I dag er det sådan, at mæglerne både står for udbudsforretningen, men også har en andel i buddene, når de tilbyder at stå for den løbende servicering af forsikringstagerne. Det er et problem, der bør løses ad lovgivningens vej. Der er brug for en grundig analyse af markedet for forsikringsmæglere, så vi får overblik over omkostningsniveauet i branchen. Og så skal den enkelte forsikringstager sikres information om mæglernes honorarer,” mener næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Arne Grevsen.

Grundlæggende mener fagbevægelsen, at landets største mæglerhuse, som Willis Tower Watson, Söderberg & Partners og AON, ikke bør kunne stå for udbud af virksomhedernes pensionsordninger og altså samtidig selv byde ind på udbuddet. Det er også et problem, som brancheorganisationen Forsikring & Pension har kritiseret ad flere omgange. ”Det ser ud til, at nogle mæglere har svært ved at finde et etisk kompas, der virker. Derfor er der brug for, at politikerne griber ind, og det kan kun gå for langsomt. Selvfølgelig skal en uvildig mægler være uvildig. De skal ikke have flere kasketter på. Vores medlemmer skal kunne stole på, at de får en uvildig rådgivning,” siger Lone Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund og medlem af PFA’s bestyrelse 2016 til 2018.

LOVGIVNING NØDVENDIG

Finanstilsynet er nu i gang med at undersøge Söderbergs praksis. I samme ombæring kunne tilsynet også undersøge en anden mægler, APC Forsikringsmæglere. Også her findes mæglerens egne produkter, kaldet IdealPension, men det er umuligt for kunder og udenforstående at se, hvad produktet koster for kunderne, og hvad de har ud af det. I sidste uge meldte Topdanmark, AP Pension og Skandia ud, at de fortsætter med at tilbyde kunderne IdealPension. Samlet set betaler danskerne hvert år mere end 1 mia. kroner for rådgivning hos de ”uvildige” mæglere. ”Mæglere skal selvfølgelig aflønnes for det arbejde, de udfører, men der skal være en proportionalitet. Vores medlemmers hårdt tjente penge skal ikke gå til en eller anden smart og uigennemskuelig pengemaskine,” siger Lone Engberg Thomsen.

Flere i fagbevægelsen peger på, at ny lovgivning er uundgåelig, hvis man vil problemet til livs. ”Med overenskomsterne vil man ikke kunne regulere pensionsmæglernes virksomhed for alle de, som er ramt. Og derudover vil man ikke med overenskomster kunne komme igennemmed den tilstrækkelig regulering,” slutter Simon Tøgern. Carsten Vitoft