Meget tyder på, at dansk økonomi har vanskeligt ved for alvor at hægte sig på det europæiske opsving. Mens især Sydeuropa viser positive takter, har de nordeuropæiske lande, herunder Tyskland, Danmark og Sverige svært ved at komme ud af starthullerne. Et vidnesbyrd om den svage danske vækst kom frem i nationalregnskabet for 3. kvartal 2015, som viser negativ BNP vækst på 0,4 procent (og minus 1,0), hvis man korrigerer for lageropbygning. Netop denne lageropbygning kan meget vel lægge en dæmper på aktiviteten i erhvervslivet i 4. kvartal og frem, fordi denne del af væksten er taget på forhånd.

De seneste data fra Danmarks Statistiks Konjunkturbarometer viser da også en flad udvikling over det mest af spillepladen. Industriproduktionen ligger stort set flad. DS skriver: ”Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er uændret på minus 7 i december som i november 2015. Hvor første halvår af 2015 var præget af en stigende tendens, har andet halvår været stagnerende. Indikatoren er båret oppe af produktionsforventningerne, mens ordrebeholdning og færdigvarelagre trækker ned.”

Billedet er stort set det samme for serviceindustrien , hvor DS skriver: ”Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhverv lå i december 2015 fortsat højt med et sæsonkorrigeret nettotal 9, som er på niveau med tallet for november. Den sammensatte konjunkturindikator er en sammenvejning af faktisk omsætning, forretningssituation og forventet omsætning. Blandt brancherne ligger rådgivning og forskning o.a. vidensservice mest positivt. Transportbranchen har de mest negative forventninger og har haft den største tilbagegang i forhold til november.” Lyspunktet synes fortsat at være byggeri og anlæg, som fortsat bevæger sig stille og roligt frem efter nogle meget vanskelige år. DS Konjunkturindikator viser igen en bedring: ”Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 7 i december mod minus 8 i november.

Vurderingen af den forventede beskæftigelse er steget, mens ordrebeholdningen er faldet i forhold til måneden før. Det er de to komponenter, der indgår i indikatoren.” Undertonerne er dog fortsat moderat positive. For det første fortsætter antallet af lønmodtagere med at stige. Og det er positivt, selvom der også er indikationer på, at en del af væksten skyldes flere deltidsansatte og timelønnede. I seneste opgørelse skriver DS, at ”der var 3.100 flere lønmodtagere i oktober end i september. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. Lønmodtagerbeskæftigelsen er i alt steget med 78.800 personer, siden lavpunktet i foråret 2013. Herefter har den gennemsnitlige månedlige stigning været på 2.600 personer. 2.619.700 personer havde et lønmodtagerjob i oktober.”

For det andet synes danskernes privatforbrug at udvikle sig mere positivt end i første halvår, hvor det var underdrejet. De seneste tre måneder har Dankortomsætningen indikeret en forbrugsvækst på ca. 1-2 procent om måneden, hvilket er en ny positiv trend. Billedet bekræftes af seneste opgørelse fra DS over detailhandelsomsætningen : ”Detailsalget var i november 0,2 pct. højere end i oktober og er nu på det højeste niveau siden april 2011. Detailsalget har været stigende i en længere periode, og i perioden september-november var det 0,8 pct. højere end i juni-august.”

Læs hele udgivelsen her