Del artiklen:

Der er efter ugens europæiske rentemøde ikke nogen signaler, der kan tolkes i retning af opstramninger af pengepolitikken. Det betyder, at den første rentestigning fra ECB’s side næppe kan ventes før slutningen af 2018 eller begyndelsen af 2019.

På den ene side betyder resultatet af første runde i det franske præsidentvalg, at der var lagt op til at ECB kunne begynde at sende signaler til markedet om, hvornår der ude i horisonten kan ventes stramninger.

På den anden side er der stadig ikke klare signaler om, at udviklingen i økonomien og inflationen er stærk nok til at begrunde disse signaler. Resultatet blev, at ugens rentemøde torsdag endte med en pressemeddelelse, der var identisk med meddelelsen fra det foregående rentemøde. Dermed er de rygter, der tidligere var i markedet om, at ECB måske kunne tænkes at hæve renten første gang inden det aktuelle opkøbsprogram var fuldt udfaset, definitivt aflivet.

Chefstrateg Frederik Engholm fra Nykredit vurderer oven på rentemødet, at det er ganske fornuftigt, at ECB ikke eksperimenter med pengepolitikken på nuværende tidspunkt. ”Kerneinflationen er stadig langt fra målsætningen, og der er stadig stort brug for støtte fra den økonomiske politiks i eurozonen,” skriver Frederik Engholm i en kommentar til rentemødet. Han hæfter sig samtidig ved, at den økonomiske udvikling inden for Europa har ført til politisk polarisering, og at det derfor er afgørende med en stærkere vækst for at undgå, at populismen får overtaget i bl.a. lande som Italien. Cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken hæfter sig ved, at centralbankchef Draghi i forbindelse med rentemødet har fastholdt ECB’s hidtidige forward guidence. Det betyder at renterne vil blive fastholdt på det nuværende eller lavere niveau i en forlænget periode, og dermed i et godt stykke tid efter afslutningen af opkøbsprogrammet. Signalet var desuden, at opkøbsprogrammet kører på nuværende niveau året ud, og at ECB fortsat er klar til både at forlænge og udvide opkøbsprogrammet, hvis de skønner at det er nødvendigt. Summerer man dette er det ganske svært at få øje på, at renten kan blive hævet før tidligst i slutningen af 2018.

Ejlif Thomasen

Grafer kan ses her

læs hele udgivelsen her

Del artiklen: