Nordea har i deres seneste vurdering udskudt den forventede rentenedsættelse fra ECB’s side. Forklaringen er først og fremmest de stigende oliepriser, der ifølge Nordeas vurdering har fjernet behovet for, at ECB kommer med flere tiltag allerede på juni-mødet i den kommende uge.

Olieprisen er siden bundniveauet for fire måneder siden steget fra 28 USD pr. tønde og var i den forløbne uge kortvarigt over 50 USD pr. tønde. Det er dermed en stigning på næsten 80 procent fra bundniveauet. Dermed er råolieprisen nu oppe på samme niveau som i perioden fra slutningen af august sidste år og frem til november, hvor det store prisfald satte ind.

Holder prisen sig uændret, så vil prisfaldseffekten på inflationstallene være elimineret om tre måneder, og derefter vil olieprisen faktisk påvirke inflationstallene i opadgående retning. Det er vel at mærke under forudsætning af en uændret råoliepris fra nu af. Ifølge Nordea betyder den ændrede oliepris, at inflationsforventningerne nu får et skub opad. Således forventer Nordea nu, at inflationen i 2018 vil komme op på 2,0 procent mod en forventning i marts om en inflation på 1,6 procent i 2018.

Nordea har dog ikke aflyst lavere renter fra ECB’s side, men har nu skubbet den forventede nedsættelse på ti basispoint til efteråret. Allerede tirsdag kommer der foreløbige inflationstal for maj måned, og her forventer Nordea fortsat, at den samlede inflation vil være negativ med -0,1 procent. Risikoen ifølge Nordeas vurdering er – afhængig af Draghis udmelding – at markedet vil reagere ved at sende renterne opad og, at valutamarkederne som reaktion igen vil handle EUR stærkere. Det vil ikke være noget der vil passe ECB godt.

Dermed er forventningerne til europæisk aktion på pengepolitikområdet her og nu afdæmpede. Også for FED’s vedkommende er den generelle vurdering, at der næppe kommer en renteforhø-jelse her i juni. Det hænger bl.a. sammen med, at det vil være lige inden den britiske EU-afstemning og dermed anses for usandsynligt. Men Nordea forventer, at den kommende amerikanske arbejdsmarkedsrapport vil vise ny styrke, selvom den vil være påvirket af strejke på et område. Trods dette venter Nordea en stærk rapport, som vil være med til at underbygge en kommende renteforhøjelse fra FED’s side.

Læs hele udgivelsen her