Chefstrateg Jan von Gerich vurderer i en ny analyse fra Nordea, at rentespændene for en række europæiske statsobligationer i forhold til tyske papirer vil fortsætte med at blive indsnævret. Det er den direkte konsekvens af ECB’s ekstremt aggressive opkøbsstrategi for statsobligationer i EUR-landene. Ifølge analysen vil det handle om at finde de obligationer, hvor der er en mulig kursgevinst at hente, og jagten på disse papirer vil komme til at foregå i konkurrence med ECB, der allerede fra næste måned øger de månedlige opkøb af europæiske obligationer med 20 mia. EUR.

Jan von Gerich forventer, at vi vil se flere landes rentespænd blive indsnævret til de bundniveauer vi så i 2015. Hvis det holder stik er der stadig et pænt potentiale for en række lande. Han peger i analysen navnlig på tre landes statsobligationer, og det er Irland, Spanien og Italien. De har i øjeblikket rentespænd til de tyske tiårige statsobligationer på henholdsvis 65, 133 og 115 basispoint, og alle har siden rentemødet her i marts oplevet at dette spænd er indsnævret. Det irske rentespænd er blevet omkring syv basispoint mindre, mens de to sydeuropæiske lande har oplevet en indsnævring på omkring 15 basispoint. Men rentespændene er stadig noget større end da QE begyndte, og for Italien og Spaniens vedkommende også større end ved udgangen af 2015.

Når man samtidig skæver til, hvor stor en andel af de udstedelser der kommer i år, som ECB forventes at opkøbe, så er det for Spanien og Italien 80-85 procent af udstedelserne, og for Irlands vedkommende næsten 150 procent af udstedelserne. Det er et væsentligt argument for at rentespændet forventes at blive presset ned.

Teknisk analyse på danske statsrenter
Den seneste stigning i renten har to gange forsøgt at bringe renten op over 50 dages glidende gennemsnit i 0,624 procent, men begge forsøg er mislykkedes. Dermed demonstrerer markedet, at der p.t. ikke er basis for en højere rente, og den naturlige konsekvens vil være et nyt rentefald ned mod 0,443 procent, som var renteniveauet i slutningen af februar.

Læs hele udgivelsen her