Både usikkerheden om den kommende Brexit-afstemning og de udsatte renteforhøjelser er medvirkende til det markante kursfald for GBP. På kun fire måneder er GBP styrdykket fra 10,60 GBP/DKK til nu 9,30 GBP/DKK, svarende til mere end 12 procent. Ifølge cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank er der to forklaringer på det markante fald. ”Der er ikke tvivl om, at den store usikkerhed op til afstemningen den 23. juni spiller en stor rolle, og her er situationen nu, at meningsmålingerne viser helt dødt løb mellem ja og nej,” siger Jacob Graven. Men han vurderer, at det allerseneste fald i GBP-kursen lige så meget skyldes de relative renteforskelle, og samtidig er et udtryk for at GBP har kørt parløb med USD nedad. Her betyder de udskudte amerikanske renteforhøjelser en markant USD-svækkelse, og det smitter også af på forventningerne til britiske renteforhøjelser.

Den meget store usikkerhed om udfaldet af den kommende afstemning betyder, ifølge Jacob Gravens vurdering, at der uanset udfaldet er udsigt til en betydelig kursbevægelse. ”Stemmer de nej, så falder GBP givetvis til under ni kroner, og man kan ikke udelukke, at den også kommer helt ned under otte kroner. Hvis de omvendt beslutter sig for at blive i EU, så vil der utvivlsomt komme et relief-rally,” siger han. Efter hans vurdering vil et britisk nej have ganske alvorlige konsekvenser for britisk økonomi. ”Det vil under alle omstændigheder skabe usikkerhed i en periode, mens der vil komme forhandlinger om, hvordan forholdet skal være til EU, og i denne periode vil mange virksomheder afvente, og udskyde investeringer. Samtidig vil Londons rolle som finanscentrum komme under pres.

EUR/USD nærmer sig toppunkt
EUR/USD-forholdet nærmer sig nu øverste grænse i intervallet 1,050-1,144 EUR/USD, som gennem det seneste år har udgjort en ubrydelig modstand. Pga. de talrige mislykkede gennembrudsforsøg ved 1,144 EUR/USD bør de seneste ugers stigning derfor indtil videre ikke tillægges for stor betydning.

Læs hele udgivelsen her