GBP faldt allerede efter torsdagens exit-poll med næ-sten to procent. Den politiske usikkerhed, der nu tegner sig i Storbritannien betyder, at flere finanshuse nu nedjusterer deres forventninger til GBP markant.

Både Jyske Bank og Danske Bank peger nu på, at den politiske usikkerhed betyder at GBP kan svækkes helt ned til EUR/GBP på 0,90. I dansk regning svarer det til 8,25 kr. for et pund. Til sammenligning har GBP det seneste halve år svinget inden for et interval fra 8,42-8,90 GBP/DKK.

De markant mere negative forventninger udløses til trods for, at der dagen efter valget er forventning om, at premierminister Theresa May vil fortsætte som regeringsleder, selvom hun har mistet det absolutte flertal.

Men dels vil hun være afhængig af støtte fra et mindre parti, og dels betyder hendes svækkede mandat, at de kommende forhandlinger om udtræden af EU vil blive mere besværlige. Jyske Bank fremhæver i en ny prognose, at GBP allerede er historisk lavt prissat, men har efter valget nedjusteret deres forventning på tre måneders sigt med ni procent fra 9,07 GBP/DKK til 8,25 GBP/DKK.

EUR/USD FORTSÆTTER I LANGVARIGT INTERVAL
EUR/USD ligger nu tæt på den øverste grænse i intervallet 1,05-1,15 EUR/USD. Medmindre vi får et brud på det mønster, som har været gældende siden starten af 2015, er det mest sandsynlige, at EUR/USD efter en kortvarig fortsættelse af den seneste stigning indleder et fald.

læs hele udgivelsen her

Ejlif Thomasen

se alle grafer og tabeller her

DEL