De seneste britiske meningsmålinger viser nu helt dødt løb mellem ja- og nej-siden op til folkeafstemningen den 23. juni, mens der stadig er en del uafklarede tvivlere. Dermed er det farligt at læne sig for meget op ad den forventning, der måske for få måneder siden var gældende: At ganske vist var der usikkerhed, men Storbritannien skal nok ende med at blive som en del af EU. Flere og flere peger på, at det er en helt reel mulighed, at England forlader EU-samarbejdet.

Ud fra en samhandelsbetragtning betyder det, at danske virksomheder nu alvorligt skal overveje, om der skal foretages afdækning af valutarisikoen. Jyske Bank har i en ny vurdering fremlagt mulige strategier for afdækning af valutarisikoen. Deres vurdering er, at et nej ved afstemningen kan føre til en yderligere svækkelse af GBP på 6-10 procent, men også med mulighed for at svækkelsen kan blive helt op til 20-25 procent. Ender afstemningen i stedet med en forbliven i EU, vurderer Jyske Bank, at der venter en kursstigning på 10 procent for GBP. Det er dermed i begge scenarier en ganske voldsom kurseffekt, der kan forventes.

Ifølge Jyske Banks beregninger kan en virksomhed med GBP-indtægter afdække i en periode på tre måneder ved at købe en GBPDKK-putoption med strike på det nuværende kursniveau for en præmie på omkring 3,1 procent. Det skal holdes op mod risikoen for et langt større tab, hvis afstemningen bliver et nej. Selve optionspræmien er i løbet af de seneste måneder steget fra omkring 2 procent, i takt med at sandsynligheden for et nej er vokset.

EUR/USD lidt væk fra toppunktet
Udviklingen for EUR/USD-forholdet ser ud til at følge nøjagtigt samme mønster, som har været gældende det seneste år. EUR/USD ramte i begyndelsen af april igen loftet i det vandrette interval 1,08-1,14, og igen resulterede det i et fald. Dermed ser det ud til, at euroen heller ikke denne gang har styrke nok til at øge afstanden til dollar.

Læs hele udgivelsen her