De seneste uger er de økonomiske problemer for Græ-kenland kommer stadig længere frem i emnerækken. Helt konkret er årsagen, at grækerne ikke i fuldt omfang opfylder de forudsætninger, der er lagt for at få udbetalt næste rate af hjælpepakken. I løbet af de kommende uger skal der således ske en gennemgang af, hvor langt de er med implementeringen af de aftalte reformer.

Ifølge en gennemgang at situationen, som Nordea har udarbejdet, er der i øjeblikket regeringsforhandlinger om indførelse af reformer, der skal sikre, at Grækenland i 2018 kan opfylde et overskud på statsbudgettet på 3,5 procent af BNP. Det drejer sig om pensionsreformer, reformer af indkomstskattesystemet og en forhøjelse af momsen til 24 procent. Planen er at få reformerne vedtaget i parlamentet i den kommende uge.

Men herudover viser det seneste forløb, at der er opstået uenighed mellem IMF og EU-kommissionen om behovet for en yderligere nedskrivning af den græ-ske gæld. I forvejen er der aftalt både forlængelser af tilbagebetalingen og også reduktion af rentesatserne, men IMF vurderer, at der bliver behov for en decideret nedskrivning, og netop dette har EU hidtil modsat sig.

Mens de tidligere problemer med Grækenland udløste ganske alvorlige rystelser i hele EU-systemet og kapitalflugt til bl.a. Tyskland og Danmark, forventer Nordea ikke den samme voldsomme reaktion denne gang. Men på kort sigt forventer Nordea meget vel, at der kan komme en del ekstra volatilitet i markedet, og Nordea vurderer, at man stadig ikke kan udelukke en græsk udtræden af EUR-samarbejdet på et senere tidspunkt. På den helt korte bane skal der være møde den 22. april blandt EU-landene om bl.a. de græske problemer.

Teknisk analyse på danske statsrenter
Renten nærmer sig nu det niveau ved 0,25 procent, som den har været på vej ned mod siden midten af marts. Den seneste rentestigning fra 0,33 procent til 0,37 procent tillægger vi ikke nogen større betydning i det overordnede billede, men betragter den blot som en midlertidig korrektion på en længerevarende nedadgående bevægelse.

Læs hele udgivelsen her