Den seneste tids prisstigning på råolie har trukket NOK med op fra et bundniveau på omkring 77 øre til nu 79-80 øre for en NOK. Jyske Bank peger i en ny prognose på, at der er plads til lidt mere styrkelse af NOK. Det er dels ud fra en betragtningem af, at NOK fundamentalt set er meget billig, og derudover handler det også om renteforventninger. Her er der i markedet nu indregnet to kommende norske rentenedsættelser, så der samlet bliver tale om et fald fra 0,75 procent til 0,25 procent. Men Jyske Bank forventer kun, at den ene rentenedsættelse bliver til noget. Det fører så logisk til, at NOK kan ventes lidt stærkere. Det er naturligvis ganske væsentligt, hvordan olieprisen udvikler sig, så hvis den igen falder tilbage peger pilen nedad for NOK. Jyske Bank ser omvendt ikke en markant stigning for NOK, fordi det vil gå imod centralbankens ønsker, fordi det vil ramme den norske økonomi. ”Vi forventer, at NOK vil ligge i intervallet 0,745-0,83 NOK/DKK,” skriver Jyske Bank i prognosen for den resterende del af 2016.

Risikoen på nedsiden er, ifølge analysen, begrundet i en frygt for at den norske økonomi kan gå i recession som følge af de dramatisk faldende olieinvesteringer, der er en direkte konsekvens af de store prisfald på råolie. Omvendt peger de på, at det offentlige forbrug delvis afbøder faldet i olieinvesteringer. En anden risiko de også peger på i analysen er risikoen for en større priskorrektion på boligmarkedet. På længere sigt vurderer Jyske Bank, at en priskorrektion på boligmarkedet er uundgåelig.

EUR/USD stadig i snævert interval
Efter det mislykkede forsøg på at komme forbi modstanden ved 1,144 falder EUR/USD nu ned mod bunden af det vandrette interval 1,050-1,144 EUR/USD. Inden den pludselige og kortvarige stigning i første halvdel af februar holdt EUR/USD sig dog nogenlunde stabilt under midten i det nævnte interval, så på kort sigt er det sandsynligt, at det næsten ubrudte fald fra 1,133 nu bliver afløst af en mindre stigning op mod 1,090-1,100 niveauet.

Læs hele udgivelsen her