Vi skal helt tilbage til begyndelse af 2014 for at finde to måneder i træk uden intervention. Der er tillid til den danske fastkurspolitik.

Her mod ugens slutning var der tendens til, at kronen måske er ved at blive styrket yderligere i forhold til EUR. I ugens løb kom der valutatal fra Nationalbanken, og her kunne man have ventet, at tallene ville vise, at Nationalbanken havde interveneret. Det ville så i givet fald have været den anden vej end det, vi har set gennem ganske mange måneder, nemlig en intervention for at svække kronen.

Det ville dermed have været en situation, hvor Nationalbanken solgte kroner og købte fremmed valuta. Men tallene for april viste lidt overraskende et rundt nul. Det kan meget vel være årsagen til, at der fredag kom yderligere pres opad på kronen, så kursen fredag eftermiddag lå omkring 7,438-7,439. Der har ellers gennem hele april været tendens til, at kursen ikke kunne komme under 7,44, og det har været medvirkende, at Nationalbanken havde sat denne grænse som interventionsniveau.

Chefanalytiker Tore Stramer fra Nykredit vurderer, at det er bemærkelsesværdigt, at Nationalbanken tilsyneladende lader kronen flyde frit, og at vi skal helt tilbage til begyndelse af 2014 for at finde to måneder i træk uden intervention. Tore Stramer vurderer, at tallene med tydelighed viser, at der er tillid til den danske fastkurspolitik, og at der ikke er alvorlige tegn på at nogen spekulanter igen vil udfordre Nationalbankens politik, sådan som vi så det efter sammenbruddet af den schweiziske centralbanks politik for mere end et år siden. Nordea har tidligere peget på, at der dog trods alt er en grænse for, hvor meget Nationalbanken vil tillade kronen at blive styrket. Denne grænse har de overfor Ugebrevet vurderet til at ligge omkring 7,435.

Efter opgørelsen af valutatallene for april er situationen nu, at der er en beholdning af fremmed valuta på 403 mia. kr. Det er det laveste niveau i mere end seks år. Ifølge Tore Stramer giver det Nationalbanken en god position, hvis der igen kommer et større styrkelsespres på kronen, så Nationalbanken bliver tvunget til at intervenere ved at sælge kroner. Så vil reserverne igen kunne opbygges.

Tore Stramer vurderer, at der meget vel kan komme en dansk rentenedsættelse så vi igen får indskudsbevisrenten ned på -0,75 procent.

Læs hele udgivelsen her