Siden ECB sænkede renten og Nationalbanken forholdt sig passi, v har der været bevægelse i retning af en styrkelse af kronen. Nu nærmer vi os efter alt at dømme et niveau, hvor Nationalbanken er ganske tæt på at intervenere for at undgå for voldsom styrkelse af kronen.

Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra Danske Bank vurderer, at Nationalbanken næppe har været i markedet med interventioner, selvom kronen nu ligger på præcis 7,45 EUR/DKK, og altså relativt hurtigt er styrket fra 7,46 EUR/DKK. ”Hvis styrkelsen fortsætter til 7,44-7,445, så vil jeg forvente, at Nationalbanken i første omgang vil intervenere, og så er vores forventning, at de vil følge business as usual, og det betyder at de først efter et interventionsomfang på 10-20 mia. kr. vil ty til en rentenedsættelse,” siger Arne Lohmann Rasmussen.

Skulle det ske, så forventer han dog at det vil blive den eneste rentenedsættelse, for så vil vi igen få en rente på -0,75 procent på indskudsbeviser, og der er en udbredt opfattelse af, at det vil udgøre den absolutte bund for renten. Selvom styrkelsen er kommet ret hurtigt peger Arne Lohmann Rasmussen på, at vi tilbage i 2014 i efteråret før SNB udløste den store valutauro havde en kronekurs omkring 7,44 EUR/DKK.

Denne gang er der dog også en anden og ukendt faktor med i spillet. Nemlig den britiske afstemning om fortsat medlemskab af EU. Her er der ganske stor usikkerhed om, hvad det eventuelt kan betyde for danske kroner, hvis afstemningen ender med et nej. Arne Lohmann Rasmussen peger på, at det ikke er den samme situation som da den græske gældskrise tilbage i 2011 hærgede og første til flugt ind i danske kroner. Denne gang er der ikke tale om et internt EUR-problem. ”Usikkerheden kan dog komme, hvis der kommer uro om hele den fortsatte EU-konstruktion,” siger han. Mens den aktuelle situation nu betyder, at det der reelt er risiko for er en dansk rentenedsættelse, så ligger en dansk renteforhøjelse meget langt ude i horisonten, og er slet ikke på tegnebrættet i 2016. Så spørgsmålet er alene om renten sættes ned til -0,75 procent, eller vi fortsætter året ud med en indskudsbevisrente på -0,65 procent.

Læs hele udgivelsen her