Der er udsigt til nogle små, sproglige justeringer fra ECB på rentemødet til juni, men heller ikke mere end det. Det vurderer Danske Bank, og denne forventning deles af en række finansielle aktører. Til gengæld synes en amerikansk renteforhøjelse forholdsvis sikker.

I lang tid har ECB brugt formuleringen om renten, at den skal blive på det nuværende eller lavere niveau. Men på det kommende rentemøde kan det meget vel tænkes, at ordene ”eller lavere” forsvinder, og det vil trods alt blive tolket som et signal om, at vi definitivt har fjernet os fra deflationsrisikoen, og at det næste, der sker med renten, er en forhøjelse.

Både Nordea og Danske Bank peger på, at netop denne sproglige justering meget vel kan komme på det næste rentemøde.

De er også ret enige om,...