Del artiklen:

Nu hvor der ikke længere er den samme politiske usikkerhed som før det franske valg ånder markedsdeltagerne lettet op. Det har sendt både tyske og danske lange renter lidt opad. Det, der nu vil være med til at styre renteudviklingen er bl.a. om den seneste stigning i inflationen er holdbar.

Umiddelbart viser de seneste inflationstal en samlet inflation i EUR-områ-det kun lidt under de magiske to procent, og nok så interessant er kerneinflationen nu steget til det højeste niveau i fire år. Men signalet fra centralbankchef Draghi var på det seneste rentemøde, at man stadig ikke følte sig sikker på, at inflationen var på rette spor. Det er en uventet stor stigning i april, der gør at tallene tages med en smule forbehold. Når det gælder kerneinflationen, så skal vi tilbage til 2013 for at finde et tidspunkt, hvor den har været klart over en procent. Med de nyeste tal ligger vi nu med en kerneinflationen omkring 1,2 procent. Samtidig peger Handelsbanken i deres seneste renteprognose på, at de økonomiske barometre er steget til de højeste niveauer siden 2007. Men problemet er, at det ikke helt er blevet konfirmeret af de faktiske tal. Handelsbanken peger bl.a. på, at detailsalget halter efter. På den anden side fremhæver Handelsbanken, at forbrugertilliden peger uændret på et robust forbrug. Det trækker til den positive side, og betyder at de forventer at der på ECB´s juni-møde vil komme en justering af deres såkaldte forward guidence fra dueagtig til neutral. Samlet betyder det, at Handelsbanken forventer, at den danske tiårige statsrente stille og roligt vil fortsætte med at tikke opad til et niveau tæt på en procent ved årsskiftet. Det er nogenlunde det samme niveau Jyske Bank forventer i deres seneste prognose.

Statsrenter: Renten svinger i intervallet 0,50-0,70 procent
Renten nærmer sig igen niveauet omkring 0,70 procent som i marts viste sig at være grænsen for en markant stigning. I øjeblikket svinger renten i intervallet 0,50-0,70 procent, og en stigning forbi 0,70 procent vil flytte renten et niveau op. Men på kort sigt er der tale om en sidelæns bevægelse i renten med en svag overvægt mod et mindre rentefald.

læs hele udgivelsen her

Ejlif Thomasen

Del artiklen: