Både Nykredit og Handelsbanken forventer, at de lange danske renter vil holde sig omkring det nuværende niveau helt frem til første kvartal 2017. I mellemtiden forventer Nykredit faktisk, at de tyske tiårige statsrenter skal ned og ramme et nyt historisk bundniveau på kun fem basispoint her til sommer.

Vi er i øjeblikket ganske tæt på tysk rekord i lav rente med en tysk tiårig statsrente på kun 0,11 procent. Et forhold, der måske kunne have skubbet lidt på inflationsforventningerne i EUR-zonen. Her var der i forbindelse med ECB’s rentemøde i den forløbne uge nogen forventning om, at ECB ville opjustere inflationsskønnene lidt som følge af stigende oliepriser. Det var særligt de mellemlange inflationsforventninger, som det koncentrerede sig om. Men det skete ikke, og det har faktisk fået de lange renter til at falde yderligere en anelse.

ECB forklarer selv den manglende opjustering af inflationsforventningerne med, at lønpresset faktisk er mindre end forventet tidligere, og det er med til at trække kerneinflationen nedad. Det udligner så for den samlede inflation den effekt, der er af de stigende oliepriser. Olieprisen er siden januar steget med 75 procent. Resultatet er nu, at ECB forventer en inflation i 2017 på 1,4 procent og i 2018 på 1,6 procent. Nykredit forventer til sammenligning kun, at inflationen i 2017 kommer op på 1,3 procent.

Derimod forventer Nykredit, at den amerikanske inflation trækker hurtigere opad, så den i år bliver 1,5 procent og i 2017 2,2 procent. Det er baggrunden for, at de på linje med det meste af markedet også forventer, at FED kommer på banen med renteforhøjelse. Nykredit har to amerikanske renteforhøjelser med i deres forecast for det kommende år, mens Handelsbanken i deres prognose har tre amerikanske renteforhøjelser i det kommende år.

Teknisk analyse på danske statsrenter
Renten leverede endnu en top på et lavere niveau end det forrige, og dermed bekræftes det, at renten fortsat er på vej nedad. Dette understreges af, at det aktuelle rentefald har sendt renten ned til samme niveau som i begyndelsen af maj.

Læs hele udgivelsen her