Det er stadig ikke lykkedes de lange statsrenter for alvor at bryde ud af det handelsinterval på 0,5-0,7 procent, som har været gældende længe.

Jyske Bank vurderer, at først når afslutningen af ECB’s obligationsopkøb bliver indregnet vil renterne stige.

Der er udbredt enighed mellem finanshusene om, at de lange renterskal højere op. Der er også forholdsvis stor enighed om, at det ikke er voldsomme bevægelser vi kommer til at se. Men foreløbig er der ikke kommet et klart brud på en langvarigt handelsinterval. Her spiller det utvivlsomt ind, at inflationen i EUR-zonen i maj igen faldt lidt tilbage.

Jyske Bank peger i deres seneste renteprognose på, at kun hvis inflationen falder mere tilbage kan det udskyde rentestigningerne yderligere. Ellers er det, der ifølge denne prognose skal til før vi ser højere renter, at markederne begynder at indregne den forventede udfasning af ECB’s obligationsopkøb. Det blev ikke nævnt på det seneste rentemøde, men det behøver heller ikke nødvendigvis være sådan, at der skal ligge en offentliggjort plan fra ECB om, hvordan udfasningen – tapering – skal foregå. Bare det, at markederne begynder at indprise det vil ifølge Jyske Bank være nok til, at vi kommer til at se højere renter. De forventer, at det vil ske i løbet af de kommende måneder, og at vi allerede i løbet af de næste tre måneder vil se et brud på de 0,70 procent for de tiårige statsobligationer. Herefter vil vi stille og roligt se de tiårige statsrenter stige med omkring 20 basispoint pr. kvartal hen gemme resten af i år og hele 2018 vurderer Jyske Bank. Både Danske Bank og Handelsbanken forventer et lidt mere afdæmpet forløb med mindre rentestigninger, men alle er enige om at retningen fra nu af er opad. Om et år forventer Danske Bank og Handelsbanken et niveau på 1,10-1,15 procent, mens Jyske Bank forventer 1,30 procent. Statsrenter: Renten svinger stadig i snævert interval Renten er nu faldet til bunden i intervallet 0,50-0,70 procent, og dermed er det mest sandsynlige en snarlig rentestigning tilbage til loftet i dette interval.

læs hele udgivelsen her

Ejlif Thomasen

 se alle grafer her

DEL