Selvom de amerikanske nøgletal gennem den seneste måned generelt har været lidt bedre, så forventer cheføkonom Jens Nyholm fra Spar Nord ikke, at FED vil komme på banen foreløbig. Heller ikke den positive jobrapport, der kom fredag vil få FED til at hæve renten på den korte bane. På et enkelt område var jobrapporten da også lidt svagere end forventet, nemlig når det gælder lønstigninger, og det er en af de faktorer FED holder meget øje med. ”Jeg tror de vil sidde på hænderne og afvente, måske frem til september, og samtidig er det ganske sikkert, at ECB vil komme med lempelser, måske endda aggressive lempelser,” siger Jens Nyholm. Han hæfter sig for EU’s vedkommende ved, at både den faktiske inflation, der i februar kom ned på -0,2, og også de inflationsforventninger der er, nu er særdeles lave. ”Femårsforventningerne er nu nede på 1,4 procent, og det er det hidtil laveste, og vi skal meget langt ud i fremtiden før det bliver til at skimte, at ECB skal til at forhøje renten. Derfor kan jeg meget vel se de dansk og tyske tiårige statsrenter blive nede på det aktuelle niveau, eller måske endda endnu lavere,” siger Jens

Nyholm. I øjeblikket er situationen, at de tyske statsrenter er negative helt ud til løbetider på omkring otte år, mens f.eks. de schweiziske er negative helt ud til 20 års løbetider. Det der vil kunne rykke på forventningerne er et markant rebound for råvarepriserne og oliepriserne. ”Men det har jeg meget svært ved at få øje på. Når det gælder råolien så er situationen jo at der er en daglig produktion, der er to mio. tønder højere end forbruget, og derfor kan vi meget vel risikere, at råolieprisen igen falder tilbage, efter at vi nu har set en stigning,” siger han.

Teknisk analyse på statsrenter
Rentestigningen fra 0,443 procent til 0,526 procent skal man indtil videre ikke lægge for meget i. En rente på 0,443 procent var den laveste siden april 2015, og det er naturligt med en korrektion fra tid til anden i et stejlt længerevarende fald, som vi har oplevet renten foretage hele 2016.

Læs hele udgivelsen her