Den seneste periodes turbulente finansmarkeder har igen trukket statsrenterne ned, så danske tiårige renter nu er omkring 0,50 procent. Det er dermed det laveste niveau i mere end et halvt år. Jyske Bank fastholder i deres seneste renteprognose, at pilen vil pege lidt opad for renterne, men ikke særligt meget. Således hedder forventningen til den tiårige statsrente om et år nu 0,75 procent, hvilket er markant under det renteniveau vi rent faktisk havde for bare et par måneder siden.

Samtidig er det en markant nedjustering af forventningen. Det er ikke et særligt dansk fænomen, men en nedjustering af forventningerne til både amerikanske tyske og danske renter. Det er drevet af bl.a. det store fald i olieprisen vi har set, som har været medvirkende til at presse inflation og inflationsforventninger ned, og øget forventningerne til at ECB er undervejs med yderligere tiltag.

For realkreditmarkedet har det bragt 2,5 procentlånene ind i varmen igen som afløser for treprocentlå-nene. I Jyske Banks renteprognose betyder det, at de forventer at det er 2,5 procentslånene, der vil blive brugt frem til efteråret, hvor treprocentspapirerne ifølge prognosen igen vil åben for udstedelser. Når realkreditrenterne ikke er fulgt med statsrenterne ned i fuldt omfang så peger Jyske Bank på at det hænger sammen med bl.a. krav til pengeinstitutternes likviditetsreserver. I prognosens forventninger indgår at det er de amerikanske renter der vil stige mest, og at de europæiske vil følge efter med mindre end halv effekt. En af de forhold, der ifølge prognosen vil kunne betyde en mere afdæmpet stigning er, hvis der igen kommer forværring af nøgletallene eller fornyet græsk uro. Seneste nøgletal viser, at Grækenland igen er i recession.

Teknisk analyse på statsrenter

Renten fortsatte i denne uge sit fald, og faldet har nu klart brudt med den svagt sivende tendens, som ellers havde været gældende de seneste otte måneder. Vi kan nu være på vej mod det niveau omkring 0,250 procent, som var gældende i perioden februar-april 2015.

Læs hele udgivelsen her