Selvom de seneste væksttal for EUR-zonen endelig for en gangs skyld overraskede positivt, betyder det ikke, at ECB pludselig skal til at revurdere rentebilledet. Det vurderer chefanalytiker Holger Sandte i en analyse fra Nordea.

Kvartalsvæksten blev i første kvartal på 0,6 procent, mens der i markedet kun var forventet 0,4 procent. Begge dele langt over dansk niveau, og altså nok til at overraske på opsiden. Men inflationstallene er på ingen måde fulgt med, og det er inflationen, ECB styrer efter. Her var der tale om negativ inflation med et overordnet tal på – 0,2 procent og en kerneinflation på 0,8 procent. Inden glæden over væksttallene tager overhånd, minder Holger Sandte i analysen om to forhold, der påvirker i positiv retning. Dels har vintermånederne været særdeles milde, og det har gjort det muligt at opretholde byggeaktiviteter, der normalt bliver sat på hold om vinteren, og dels er der på grund af skudåret en dag mere i kvartalet end sidste år. Den ekstra dag betyder, at der altså har været mere end 1 procent mere tid til at producere, og dermed påvirke BNP, end sidste år. Tallene tyder på, at det i høj grad er Tyskland, der har trukket opad.

Handelsbanken peger i en vurdering på, at selvom de offentliggjorte tal for BNP er positive, er en række ledende indikatorer så svage, at man forventer, at væksten igen vil aftage de kommende kvartaler. Det vil ske i takt med, at effekten af de lave oliepriser giver mindre støtte til økonomien, og herudover betyder den styrkelse af EUR, der har været i gang i en længere periode, også en negativ effekt for væksten.

Omkring olieprisens effekt på inflationen er situationen, at vi skal frem til august før den nedadrettede effekt på inflationen som følge af olieprisen er elimineret, medmindre olieprisen fortsætter opad. Inflationstallene betyder ifølge Nordea, at ECB vil fastholde til nuværende lempelige pengepolitik. Faktisk forventer Nordea, at der vil komme endnu en rentenedsættelse fra ECB, og også at man vil forlænge det nuværende opkøbsprogram, der foreløbig går til marts næste år.

Også Handelsbanken hælder til, at ECB senere vil blive presset til at komme med nye lempelser. Men Handelsbanken forventer først, at det vil udmønte sig i tiltag om 6-12 måneder, mens Nordea forventer, at det vil ske allerede til juni.

Læs hele udgivelsen her