Del artiklen:

Alt andet end en amerikansk renteforhøjelse til juni vil være en overraskelse for markedsdeltagerne. Dermed er der lagt op til en reaktion i markedet, hvis renteforhøjelse udebliver, mens der formentlig kun kommer en beskeden reaktion på en renteforhøjelse. Det står klart oven på rentemødet i denne måned.

Markedet tror tydeligvis på, at den amerikanske vækstafmatning i første kvartal er midlertidig. Seniorøkonom Rasmus Gudum-Sessingö fra Handelsbanken peger da også i en ny renteudsigt på, at der er tegn på at væksten i USA vil blive bedret i andet kvartal. Med en total indprisning af en renteforhøjelse til juni viser markedet, at de også tror på en bedring. Samtidig peger Rasmus Gudum-Sessingö på, at efter anden runde af det franske valg, hvor Macron som ventet vandt, er den politiske usikkerhed nu betydeligt mindre.

Herudover har Grækenland fået godkendt den næste udbetaling af lån, og selvom forløbet op til dette ikke har fyldt meget i medierne er det hele tiden en risiko, der lurer. Det betyder også, at der ikke er dømt langvarig om Grækenland.

Mens markedet nu har indpriset en 100 procents sandsynlighed for, at FED hæver renten på junimødet, så er der ikke lagt op til et aggressivt renteforhøjelsesforløb. Handelsbanken forventer to amerikanske renteforhøjelser i løbet af i år, hvoraf altså den første ventes at komme på næste møde. Markedet indregner kun en sandsynlighed for tre renteforhøjelse i år på mellem 15 og 20 procent.

En af de faktorer, der taler for en afdæmpet udvikling i renteforhøjelserne er, at tegnene på øget inflationspres ikke er kommet. Den seneste arbejdsmarkedsrapport viste et lille fald i timelønsvæksten, selvom arbejdsløsheden nu er kommet helt ned på 4,4 procent. Rasmus Gudum-Sessingö forventer dog, at det kun er et spørgsmål om nogle måneder før vi vil se en øget lønvækst. Det betyder, at han forventer den næste amerikanske renteforhøjelse til september, hvor dele af markedet først forventer at den vil komme til december. Samtidig med rentespørgsmålet ligger der i markedet også forventning om, at der vil komme et udspil om at reducere FEDs enorme beholdning af obligationer.

læs hele udgivelsen her
Ejlif Thomasen

Del artiklen: