Del artiklen:

Helt som forventet kvitterede de finansielle markeder med højere lange renter i bl.a. Danmark og Tyskland oven på første runde af det franske præsidentvalg. Hvis Macron vinder anden runde kommer der kun små reaktioner, men hvis le Pen vinder, bliver der tale om markante markedsreaktioner.

De lange obligationsrenter i Tyskland og Danmark steg straks efter første runde af det franske præsidentvalg med omkring otte basispoint. Det var dermed helt som man kunne vente. Vurderingen i markedet er ganske klart, at Macron vil vinde anden runde, og det er det markedsdeltagerne helst vil have.

Et andet resultat vil på den ene eller anden måde nemt kunne føre til krise i EU og stor usikkerhed om EU’s fremtid. På den korte bane er udmeldinger fra ECB også ganske vigtige, og her er der endnu ikke meldinger i retning af stramninger eller udfasning af obligationsopkøb. Det har i første omgang fået renterne til at falde lidt igen. For de kommende uger vil det afgørende være anden runde af det franske præsidentvalg om en uge. Jyske Bank har vurderet reaktionerne i forskellige scenarier. Hvis Macron vinder bliver der ret beskedne markedsreaktioner, fordi det i høj grad allerede er indregnet. Det vil nok føre til lidt højere renter i Tyskland og Danmark, og omvendt lidt lavere rente Frankrig, hvor spændet til Tyskland kan køre ind til 40 basispoint fra i øjeblikket ca. 50 basispoint.
Sker der omvendt det overraskende, at le Pen vinder anden runde, så vurderer Jyske Bank, at der kommer voldsomme markedsreaktioner. Investorer vil søge sikre havne som Schweiz og Danmark, og derfor pres på valutakurserne. Herudover vil renten givetvis falde i Tyskland og Danmark, og omvendt stige markant i Frankrig, så det tysk-franske rentespænd kommer op på 100 basispoint.

Statsrenter: Mulighed for nyt rentefald
Hvis den seneste stigning ikke formår at komme forbi martsniveauet ved 0,70 procent, åbnes muligheden for et markant rentefald, hvis renten falder under 0,50 procent. Dette niveau har dog to gange givet støtte til en ny stigning, så p.t. er det mest sandsynlige en sidelæns bevægelse i intervallet 0,50-0,70 procent.
Ejlif Thomasen

Grafer kan ses her

læs hele udgivelsen her

Del artiklen: