Jyske Bank forventer stort set ingen ændring i renten de kommende 12 måneder. Skal der endelig sættes en retning på, så er det opad, men det er så lidt, at det svarer til under et halvt kurspoint – målt på den 30-årige 2,5 procent realkreditobligation. Målt på de tiårige statsobligationer forventer Jyske Bank kun en stigning på seks basispoint. Det er dermed en mindre rentestigning det kommende år end vi mange gange har set på en enkelt dag. I praksis er der således tale om helt uændrede danske og tyske renter.

Derimod vurderer Jyske Bank, at den amerikanske centralbank over de kommende 12 måneder vil hæve renten i alt tre gange, og det betyder, at også de amerikanske tiårige statsobligationer vil køre op i rente. Jyske Bank har i deres prognose indregnet en stigning i de tiårige amerikanske statsrenter de kommende 12 måneder på 40 basispoint, men altså med en meget beskeden afsmitning til de europæiske renter. Det betyder ifølge prognosen, at rentespændet mellem USA og Tyskland i løbet af det kommende år vil stige til 200 basispoint. En medvirkende årsag er givetvis de ganske massive opkøb af obligationer fra ECB’s side, hvor det månedlige opkøbsomfang her fra april nu er på 80 mia. EUR mod hidtil 60 mia. EUR om måneden.

På den positive side påpeger Jyske Bank i deres forventning, at vi trods alt bevæger os stille og roligt længere væk fra krisen, og at renterne derfor forventes at stige svagt fra det aktuelle meget lave niveau. Der har i lang tid været ganske stille omkring Grækenland, men på risikosiden er eventuel fornyet græsk uro, der kan presse renterne nedad.

Teknisk analyse på danske statsrenter
Rentens mislykkede forsøg på at komme over 50 dages glidende gennemsnit i 0,65 procent i første halvdel af marts resulterede i et stejlt dyk. Faldet sendte renten halvvejs ned til næste støttelinje ved 0,25 procent, og dermed skal markedet nu tage stilling til, om faldet var en overreaktion – med udsigt til stigning op mod 0,6 procent – eller om faldet skal fortsætte med udsigt til et fortsat rentefald ned mod 0,25 procent.

Læs hele udgivelsen her