I en lang periode har der været mismatch mellem markedets indbyggede forventninger til, hvornår FED hæver renten, og så de officielle forventninger fra FED´s side. Samtidig har mange økonomer haft tendens til at tro mere på FED’s meldinger om kommende renteforhø-jelser end markedets aflysning af kommende renteforhøjelser.

Det er set ud fra en samlet temperaturmåling på den amerikanske økonomi, hvor arbejdsmarkedsrapporterne og lønstigninger spiller en stor rolle. Men efter den forløbne uges amerikanske rentemøde har FED nu anlagt en blødere tone og signalerer færre renteforhø-jelser. Samtidig vil de fokusere mindre på inflation og mere på de finansielle markeder og den globale økonomi. Jyske Bank kalder i en kommentarudmelding fra FED for ganske ekstrem, og effekten i markedet er, at de kommende renteforhøjelser, der skulle drive USD op i forhold til EUR nu fortoner sig. Den direkte reaktion i markedet har været at svække USD og styrke EUR. Det betyder samtidig, at forventningerne til at USD fremover skal styrkes nu har fået et alvorligt skud for boven. Ganske vist er der stadig konsensus om en styrkelse af USD i forhold til EUR, men skiftet betyder, at det slet ikke er i den grad der hidtil har været tilfældet.

For Jyske bank betyder den nye udmelding, at forventningen på tre måneders sigt bliver ændret fra 1,05 EUR/USD til 1,09 EUR/USD, og på seks måneders sigt fra 1,00 EUR/USD til 1,07 EUR/USD. Den nye forventning er tæt på konsensus, der nu siger 1,08 EUR/USD på både tre og seks måneders sigt.

EUR/USD nærmer sig toppunkt
EUR/USD bevæger sig opad, hvilket betyder at euro styrkes i forhold til dollar. EUR/USD-forholdet ligger dog stadig under den øvre grænse ved 1,144, som indtil nu har været en uoverstigelig modstand. Følges det hidtidige mønster, er der udsigt til at euroen styrkes yderligere i forhold til dollar. Grænsen for hvor meget styrkeforholdet kan ændre sig i euroens favør er dog tæt på.

Læs hele udgivelsen her