Uændret rente de næste måneder men forventning om, at den amerikanske centralbank hæver den korte rente to gangen inden nytår.

Jyske Bank har i deres nye renteprognose en uændret rente de næste tre måneder, og også på 12 måneders sigt er de stigninger de forventer særdeles beskedne. Målt på den tiårige statsrente venter Jyske Bank således kun en stigning på ti basispoint i løbet af de kommende 12 måneder. Det er ikke mere end vi tidligere har set renten bevæge sig på en enkelt dag. Bag denne forventning ligger en antagelse om, at den amerikanske centralbank kommer til at hæve den korte rente to gangen inden nytår, og det er mere aggressivt end de generelle forventninger. Ifølge prognosen kan en eventuel forlængelse af ECB’s opkøbsprogram udover marts 2017 betyde, at det kommende års meget beskedne rentestigning bliver endnu mindre. Det gælder også hvis de økonomiske makrotal bliver ringere end forventet, og det gælder såvel amerikanske, kinesiske og tyske nøgletal. Ifølge prognosen er der også udsigt til, at realkreditrenten holder sig meget tæt på det nuværende niveau. Set over de kommende 12 måneder forventer Jyske Bank kun, at kursen på en 2,5 procent 30-årige realkreditobligation vil falde med 0,35 kurspoint, og i praksis er det stort set en uændret rente.

De meget lave statsrenter har fået flere lande – Irland, Belgien og Frankrig – til at udstede ultralange papirer. Det gælder både papirer med en løbetid på 50 år og enkelte mindre udstedelser med en løbetid på 100 år. 100-årige irske papirer handles til en effektiv rente omkring 2,5 procent.

Teknisk analyse på danske statsrenter
Rentestigningen fra niveauet omkring 0,33 procent ser heller ikke denne gang ud til at være en langtidsholdbar ændring i den langsigtede nedadgående tendens. Toppene i de seneste rentestigninger har ligget lavere, og efter at renten igen nåede over 0,50 procent blev stigningen standset ved den faldende røde linje, som markerer de seneste tre markante rentetoppe. Det indikerer, at næste skridt for renten bliver et nyt fald. Og hvis det mønster holder, fortsætter renten ned til 0,30 procent.

Læs hele udgivelsen her