Der kom på den forløbne uges rentemøde i ECB nogle små justeringer i den sproglige udlægning af pengepolitikken, men ikke nogen direkte ændringer i hverken renten eller i de igangværende obligationsopkøb. Det betyder, at det stadig varer længe før der kommer en decideret europæisk renteforhøjelse.

En af de formuleringer centralbankchef Draghi har brugt gennem en lang periode i forbindelse med ECB’s rentemøder er, at renten skal forblive på nuværende eller lavere niveau i en lang periode. Men denne gang er ordene ”eller lavere” gledet ud af formuleringen, og netop denne sproglige justering var ventet af en del markedsdeltagere. Det er et signal om, at retningen i pengepolitikken er ved at blive ændret. Nu ser centralbanken ikke længere nogen sandsynlighed for, at det bliver nødvendigt at sænke renten yderligere. Nu hedder det i formuleringen, at renten vil forblive på nuværende niveau i længere tid.

Udover denne lille – men vigtige – sproglige justering peger cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken på en anden sproglig justering, der også antyder at der er nye vinde på vej. ”Risiciene for den økonomiske udvikling bliver nu vurderet som værende balancerede, mod tidligere at have været på nedsiden,” påpeger Jes Asmussen.

De fleste markedsdeltagere havde da heller ikke ventet andre justeringer end netop det, der er foretaget. Der var således ikke nogen indikationer af, hvad der skal ske med det aktuelle opkøbsprogram på 60 mia. EUR om måneden. Det vil efter planen fortsætte året ud.

Jes Asmussen skriver i en kommentar til mødet, at: ”Problemet er dog fortsat, at bedringen i økonomien ikke har resulteret i stigende inflation.” Han fremhæver, at ECB nu har sænket sit skøn over inflationen de kommende tre år. Cheføkonom Helge Pedersen fra Nordea peger ligeledes på den manglende inflation, og fremhæver at både den samlede inflation og kerneinflationen faldt i maj. Den samlede inflation blev 1,4 procent og kerneinflationen faldt til 1,0 procent. ”Vi venter først at renten sættes op i 2019,” skriver Helge Pedersen i en kommentar til rentemødet.

læs hele udgivelsen her

Ejlif Thomasen

 

 se alle tabeller og grafer her

DEL